Senior adviseur / Projectleider passende financiering palliatieve zorg

De overheid (ministerie van VWS) investeert de komende jaren door middel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) in de juiste proactieve zorg en voor ongeneeslijk zieken op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste formele en informele zorgverleners met de juiste financiering. Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is aangewezen netwerkpartner om richting te geven aan dit programma in nauwe samenwerking met haar samenwerkingspartners. Het grootschalige programma bestaat uit zes werkpakketten. Binnen het werkpakket versterking samenwerken wordt onder andere gewerkt aan passende financiering.  

Voor het team dat werkt aan deze vraagstukken zoekt PZNL naar een

Senior adviseur / Projectleider passende financiering palliatieve zorg 
Hybride/ Utrecht

32 - 36 uur per week 


De functie
Als senior adviseur / projectleider verbind je jouw vaardigheid als projectleider en je kennis van de financiering, de bekostiging of contractering van zorg, met de ambitie van het NPPZ II programma palliatieve zorg. Je spreekt vanuit je rol met diverse interne en externe stakeholders op het gebied van de bekostiging of contractering van palliatieve zorg. Zo ben je o.a.  gesprekspartner van  de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en van individuele zorgverzekeraars èn Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In jouw rol ben jij de “go-to” persoon voor intern en externe vraagstukken op het gebied van bekostiging of contractering van palliatieve zorg.

Concreet betekent dit het volgende: 

 • opstellen en uitvoeren van het projectplan
 • strategisch en inhoudelijk advies geven aan PZNL op het gebied van huidige en toekomstige financiering palliatieve zorg
 • anticiperen op toekomstgerichte ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op PZNL-beleid 
 • optreden als contactpersoon voor interne en externe partijen rondom financiering palliatieve zorg
 • het verzamelen, analyseren en prioriteren van knelpunten in financiering (bekostiging en contractering) palliatieve zorg 
 • knelpunten agenderen bij o.a. de NZa en/ of zorgverzekeraars
 • casuïstiek behandelen en beantwoorden, zoals vraagstukken rondom financiering van palliatieve zorg vanuit de netwerken palliatieve zorg
 • het verwerken van vragen en oplossingen in onder andere de Handreiking en FAQ financiering palliatieve zorg
 • een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering rondom financiering palliatieve zorg

Wij vragen
Om succesvol te zijn in deze rol is het van belang dat je uitgebreide kennis hebt van de bekostiging en/ of contractering in de zorg. 
Verder beschik je over: 

 • een afgeronde WO-opleiding 
 • een resultaatgerichte en op samenwerking gerichte instelling 
 • een trackrecord in één van de volgende onderwerpen rondom financiering van de zorg: reguliere, innovatieve of alternatieve financiering (o.a. bundelbekostiging), indienen van bekostigingsverzoeken bij de NZa, contractering vraagstukken vanuit zorginkoop zorgverzekeraars
 • de vaardigheid om een netwerk in de palliatieve zorg op te bouwen en je netwerk binnen bekostiging of contractering uit te breiden dat waardevol is in het kader van jouw werk op het gebied van financiering
 • ervaring in een adviesrol en met het opbouwen en inzetten van waardevolle relaties
 • overtuigingskracht en een innemende persoonlijkheid; je staat stevig in je schoenen en kunt op een respectvolle manier adviseren 
 • een procesmatige, gestructureerde manier van werken, bij voorkeur kennis van Agile werken
 • een adaptieve houding; je bent in staat in te spelen op de veelal snel opeenvolgende ontwikkelingen in de palliatieve zorg en in de interne organisatie
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (geschreven en gesproken)

PZNL is landelijk georganiseerd. We werken hybride, met de nadruk op online. Dinsdag zijn overlegdagen waarbij jouw aanwezigheid van belang is. Centrale bijeenkomsten worden georganiseerd op of rond het kantoor in Utrecht (Hoog Catharijne). 
 
Wij bieden
Met de functie van Senior adviseur / projectleider passende financiering palliatieve zorg heb jij een unieke kans om vanuit jouw expertise een waardevolle maatschappelijke bijdrage te leveren. Verder mag je het volgende van ons verwachten:

 • een salaris in FWG 65 cao ziekenhuizen (€ 4.244 – 6.396), waarbij inschaling plaatsvindt op basis van kennis en werkervaring, op basis van een 36-urige werkweek;
 • een contract voor de duur van het programma NPPZ II (tot 31 december 2026);
 • volledige maand vakantiegeld;
 • volledige maand eindejaarstoeslag;
 • 100% reiskostenvergoeding door middel van een NS business card;
 • veel ruimte om zelf je tijd in te delen en de inhoud van je werk te bepalen en werken in een inclusief team, deskundig, resultaatgericht en verbonden;
 • primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen.

Palliatieve Zorg Nederland
De organisatie Palliatieve Zorg Nederland richt zich naast de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II op richting geven, voorwaardenscheppen, ondersteunen en verbinden van netwerkpartners, de informatievoorziening over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals & zorgorganisaties.  
  
Belangstelling
Je sollicitatie (brief en cv) richten aan het secretariaat via info@pznl.nl. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie neem dan contact op met Anja Moonen, huidig projectleider via tel. 06-38767036 of Mirjam Segers, programma coördinator Netwerkzorg via tel 06-53940311.  De eerste ronde sollicitatiegesprekken nodigen we je graag uit in Utrecht. Een tweede gesprek vindt online plaats.
  
Ben je interimmer of ZZP’er? Dan nodigen we je ook uit te reageren!

Wij vinden de veiligheid en bescherming van onze data en collega's belangrijk daarom wordt er, als je bij ons komt werken, een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten voor de VOG worden vergoed door PZNL als je in dienst komt van PZNL . Daarnaast kan er sprake zijn van prescreening op social media. PZNL werft zelf, het acquireren van deze vacature is daarom niet nodig. 
 

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg