Project adviseur inzet specialist pz

Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg: zorg voor de patiënt en de naasten over instellings- en beroepsgrenzen heen. Het is daarom van het grootste belang dat deze zorg goed wordt georganiseerd, onderling afgestemd en ondersteund.

De overheid investeert de komende jaren door middel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) in de juiste proactieve zorg en ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste formele en informele zorgverleners met de juiste bekostiging. Het NPPZ II is een implementatieprogramma met als opdrachtgever het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. PZNL is trots dat zij de regie mag voeren over deze opdracht en doet dat in nauwe samenwerking met diverse samenwerkingspartners. Het grootschalige programma bestaat uit zes werkpakketten. Binnen het werkpakket Versterken Samenwerking wordt gewerkt aan randvoorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van proactieve transmurale palliatieve zorg: netwerkgovernance, passende financiering, en inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.  

Voor het team Inzet specialist palliatieve zorg zoekt PZNL naar een

Projectadviseur
32 uur per week

Hybride/ Utrecht

De functie 

Als projectadviseur werk je samen in het team inzet specialist palliatieve zorg en lever je een bijdrage aan vraagstukken die betrekking hebben op het realiseren van de doelen van het NPPZ II, specifiek rond inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg. Samen met collega’s ben je aanspreekpunt voor vragen, zoals over consultatie palliatieve zorg en doorontwikkeling van de inbedding van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in de dagelijks zorgpraktijk. Je werkt daarbij samen met landelijke partijen, netwerken, zorgorganisaties en zorgverleners.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Je verzamelt, analyseert en prioriteert knelpunten in inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg
 • Je geeft advies, verzamelt informatie en zet dit om in producten die bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk
 • Je levert een bijdrage aan de organisatie en coördinatie van de 24/7 consultatievoorziening in de 1e lijn op basis van het kwaliteitshandboek consultatie, waaronder het faciliteren en organiseren van deskundigheidsbevordering en actueel houden van het kwaliteitshandboek.
 • Je faciliteert en biedt praktische ondersteuning bij activiteiten ten behoeve proactieve transmurale inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener, zoals het opzetten en ondersteunen van een interactieve community voor kennis delen, en het organiseren van bijeenkomsten voor zorg- en consultatiepraktijk.
 • Je anticipeert op toekomstgerichte ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de ingezette koers

Wij vragen 

Om succesvol te zijn als projectadviseur is het van belang dat je ervaring hebt in de (palliatieve) zorg

Verder beschik je over:

 • een afgeronde opleiding op academisch niveau
 • kennis van strategieën en instrumenten op gebied van kennisbenutting, veranderkunde en implementatie
 • een resultaatgerichte, proactieve en op samenwerking gerichte instelling
 • een procesmatige, gestructureerde manier van werken
 • ervaring in een adviesrol en met het opbouwen en inzetten van waardevolle relaties
 • een adaptieve houding; je bent in staat in te spelen op de veelal snel opeenvolgende ontwikkelingen in de palliatieve zorg en in de interne organisatie
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (geschreven en gesproken)

PZNL is landelijk georganiseerd. We werken hybride, met de nadruk op online. Op maandag of dinsdag is intern overleg gepland waarbij jouw aanwezigheid van belang is. Centrale bijeenkomsten worden georganiseerd op of rond het kantoor in Utrecht (Hoog Catharijne). Het is mogelijk dat reizen naar samenwerkingspartners elders in het land gewenst is.

Wij bieden  

In de functie van project adviseur palliatieve zorg heb jij een unieke kans om vanuit jouw expertise een waardevolle maatschappelijke bijdrage te leveren. Verder mag je het volgende van ons verwachten:

 • een salaris in FWG 60 € (€ 3736 – 5473 cao Ziekenhuizen vanaf 1-12-2023), waarbij inschaling plaatsvindt op basis van kennis en werkervaring, op basis van een 36-urige werkweek;
 • een contract voor de duur van het programma NPPZ II (tot 31 december 2026);
 • volledige maand vakantiegeld;
 • volledige maand eindejaarstoeslag;
 • 100% reiskostenvergoeding door middel van een NS business card;
 • veel ruimte om zelf je tijd in te delen en de inhoud van je werk te bepalen en werken in een inclusief team, deskundig, resultaatgericht en verbonden;
 • primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen.

Ben je interimmer of ZZP’er? Dan nodigen we je ook uit te reageren!

Palliatieve Zorg Nederland 
De organisatie Palliatieve Zorg Nederland richt zich naast de uitvoering van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II op richting geven, voorwaardenscheppen, ondersteunen en verbinden van netwerkpartners, de informatievoorziening over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals & zorgorganisaties.   
   
Belangstelling   
Je sollicitatie (brief en cv) richten aan het secretariaat via info@pznl.nl. Reageren kan t/m 22 november 2023. 
  
Voor meer informatie over de inhoud van de functie neem dan contact op met Ilse Brummelhuis, projectleider Inzet specialist palliatieve zorg via 06 46839218, of Mirjam Segers, programma coördinator Netwerkzorg via 06-53940311. 
 
Interimmers en ZZP’ers zijn uitgenodigd om te reageren op deze vacature. 
   
Wij vinden de veiligheid en bescherming van onze data en collega's belangrijk daarom wordt er, als je bij ons komt werken, een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten voor de VOG worden vergoed door PZNL als je in dienst komt van PZNL . Daarnaast kan er sprake zijn van prescreening op social media. PZNL werft zelf, het acquireren van deze vacature is daarom niet nodig.  

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg