PZNL heeft met ingang van 1 januari 2022 een Instellingsaccreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V. Hieronder vallen verzorgenden, verpleegkundigen en zorgprofessionals waaronder praktijkondersteuners. Bijeenkomsten voor deze groepen vallen onder de Instellingsaccreditatie. In het kader van deze ontwikkeling ondersteunt PZNL vanaf 1 januari 2022 de Netwerken Palliatieve Zorg en Consortia bij het aanvragen van accreditatie voor het kwaliteitsregister V&V.

Om hiervan gebruik te maken wordt het volgende gevraagd:

  1. Het ‘Proces accrediteren van een bijeenkomst voor het Kwaliteitsregister V&V’ lezen
  2. Checken of het programma aan de Uitvoeringsregeling Accreditatie voldoet
  3. Het ‘Aanvraagformulier accreditatie Kwaliteitsregister V&V’ invullen
  4. Het ingevulde aanvraagformulier en aanvullende documenten zenden naar de secretaresse PZNL via accreditatie@pznl.nl

Bij toekenning van de accreditatie na de bijeenkomst:

  1. De getekende presentielijst z.s.m. sturen naar de secretaresse accreditatie@pznl.nl
  2. De uitkomst van de evaluatie bijeenkomst te sturen naar de accreditatie@pznl.nl

Documenten

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg