Uitgangspunten palliatieve zorg in coronatijd (zakkaartje)
Publicatie

Uitgangspunten palliatieve zorg in coronatijd (zakkaartje)

  • Datum publicatie 3 april 2020
  • Uitgever Jeroen Bosch Ziekenhuis en O2PZ
  • Type samenvattingskaart
Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2020

In dit zakkaartje staan uitgangspunten voor palliatieve zorg aan COVID-19-patiënten.

Palliatieve zorg in de coronatijd is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Het gaat om aandacht voor aspecten van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden staan voorop.

Download

Het zakkaartje Uitgangspunten Palliatieve zorg in corona tijd

Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.