Signalering in de palliatieve fase, werkblok 1 (digitale set)
Publicatie

Signalering in de palliatieve fase, werkblok 1 (digitale set)

  • Uitgever IKNL
  • Type formulier
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.