Signalering in de palliatieve fase (hardcopy)
Publicatie

Signalering in de palliatieve fase (hardcopy)

  • Uitgever IKNL
  • Type leidraad
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

De methode helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers (incl. dementie). Ook biedt de methode ondersteuning bij de voorbereiding op een multidisciplinair overleg of zorgplanbespreking. De set bestaat uit een map en werkblok. Werkblokken zijn na te bestellen.

N.B. De methode wordt momenteel uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit. Daarnaast worden de signaleringskaarten en achtergrondinformatie van dyspneu, misselijkheid & braken, pijn en vermoeidheid aangepast op basis van herziening van deze richtlijnen. De vernieuwde set is verkrijgbaar vanaf 1-12-2019

Signalering in de palliatieve fase (webshop)

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.