Richtlijn Palliatieve zorg voor Kinderen
Publicatie

Richtlijn Palliatieve zorg voor Kinderen

  • Datum publicatie 1 januari 2013
  • Uitgever NVK
  • Type richtlijn
Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019

De Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Voorzitter van de werkgroep is prof. dr. mr A.A.E. Verhagen, kinderarts.

Met de totstandkoming van de Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen, vanuit een nauwe samenwerking tussen NKV, IKNL, PAL en vele betrokken experts ontstaan, is tevens de grondsteen gelegd voor verdere ontwikkelingen binnen de kinderpalliatieve zorg. Aanbevelingen uit deze richtlijn geven richting aan opvolgende projecten ter verbetering van de zorg en het komen tot een sluitende zorgstructuur. Op de website van NVK is meer informatie te vinden over richtlijnen.

Download

Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen (pdf)
Bijlage bij Richtlijn Palliatieve Zorg voor kinderen (pdf)

Contactpersoon Inge van Trigt IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 16 oktober 2019
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.