Psychologische zorg voor kankerpatiënten (folder voor patiënt)
Publicatie

Psychologische zorg voor kankerpatiënten (folder voor patiënt)

  • Uitgever ZonMW
  • Type brochure / folder
Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019

De folder 'Aanpassingsstoornssen'is bedoeld voor verwijzers, om uit te reiken aan patiënten met verdenking van een Aanpassinsstoornis na kanker.

Deze folder is door ZonmW in samenwerking met het LOPPSOZ (Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg), waaronder IKNL, ontwikkeld in het kader van de pilot aanpassingsstoornis bij mensen met kanker.

Download of bestel de papieren folder

De folder 'Psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten' (download)
De folder 'Psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten' (webshop)

 

Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 11 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.