Overzicht Palliantieprojecten 2015 en 2016
Publicatie

Overzicht Palliantieprojecten 2015 en 2016

  • Datum publicatie 1 juni 2017
  • Auteur Bureau HHM
  • Type rapport
Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen onder 4 thema’s (kolom 1 in de pdf). Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 heeft bureau HHM geïnventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan zie je in kolom 2.

Download

Download hier het overzicht

Contactpersoon Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!