Overzicht Palliantieprojecten 2015 en 2016
Publicatie

Overzicht Palliantieprojecten 2015 en 2016

  • Datum publicatie 1 juni 2017
  • Auteur Bureau HHM
  • Type rapport
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen onder 4 thema’s (kolom 1 in de pdf). Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 heeft bureau HHM geïnventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan zie je in kolom 2.

Download

Download hier het overzicht

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 24 juni 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.