Overzicht lokale en regionale initiatieven feb. 2017

  • Datum publicatie 1 juni 2017
  • Auteur Bureau HHM
  • Type publicatie

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) kent 14 doelstellingen (kolom 1 in de pdf). Iedere doelstelling is vertaald in een aantal maatstaven. In 2015 is ge├»nventariseerd wat de stand van zaken op elk van die maatstaven was (nulmeting). De uitkomst hiervan ziet u in kolom 2 (in de pdf). Begin 2017 is aan de co├Ârdinatoren van de netwerken Palliatieve zorg en van de VPTZ-organisaties gevraagd welke lokale/regionale initiatieven bij hun bekend zijn.Van 24 netwerken en 39 VPTZ-organisaties kwam reactie. In dit overzicht zijn de genoemde initiatieven samengevat en gekoppeld aan de doelstellingen van het NPPZ. Het plaatsen van een initiatief onder een van de doelstellingen is soms wat arbitrair; sommige passen onder meerdere doelstellingen. Er is gekozen voor een doelstelling waar ze primair onder lijken te vallen.

Download

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.