Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid (2017)
Publicatie

Overzicht initiatieven vanuit nationaal beleid (2017)

  • Datum publicatie 1 juni 2017
  • Auteur Bureau HHM
  • Type rapport
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2020

Naast de inventarisatie van Palliantie-projecten en lokale/regionale initiatieven heeft bureau HHM in februari 2017 gekeken welke initiatieven voortkomen uit landelijk beleid. Ook die zijn gekoppeld aan de doelstellingen en maatstaven van het NPPZ.

Download

Download hier het overzicht met de landelijke initiatieven

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.