Nulmeting Nationaal Programma Palliatieve Zorg
Publicatie

Nulmeting Nationaal Programma Palliatieve Zorg

  • Datum publicatie 1 januari 2016
  • Auteur Bureau HHM
  • Type rapport
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 juni 2020

Om de stand van zaken aan het begin van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te bepalen is een nulmeting uitgevoerd door bureau HHM. De resultaten van de nulmeting worden gebruikt om de resultaten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg tegen af te zetten.

Dit overzicht is samengesteld op basis van de Kennissynthese in het kader van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg’ in combinatie met het voorbereidende werk om te komen tot een nulmeting van bureau HHM.

Voor zover niet expliciet vermeld zijn bronnen voor deze cijfers terug te vinden in de Kennissynthese. De jaartallen verwijzen naar het jaar van de meting als dat bekend was en anders het jaar van publicatie van de studie. In de kennissynthese is een uitgebreid overzicht opgenomen van overige bronnen en relevante gegevens die inzicht geven in de stand van de doelstellingen.

Download

De nulmeting voor de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 25 juni 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.