Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​ (informatiekaart)
Publicatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​ (informatiekaart)

 • Datum publicatie 1 juli 2017
 • Uitgever NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)
 • Type samenvattingskaart
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 maart 2020

NZa heeft een analyse gedaan rondom de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders. Uit deze analyse blijkt dat de regelgeving niet altijd helder is. Op basis daarvan is deze informatiekaart gemaakt.

10 knelpunten

De kaart licht 10 knelpunten uit en geeft daarop toelichting. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • Inzet specialistisch team in het ziekenhuis
 • Declareren na overlijden
 • Nazorg aan nabestaanden
 • Lege bedden en opbaren in langdurige zorg
 • Begeleiding patiënt in het ziekenhuis
 • Het goede gesprek in het ziekenhuis
 • De geestelijk verzorger in het ziekenhuis
 • Geestelijke verzorging thuis
 • Bekostinging samenwerking
 • Casemanagement

Download

 

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 maart 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.