Handreiking Omgaan met hoop
Publicatie

Handreiking Omgaan met hoop

  • Datum publicatie 18 oktober 2017
  • Auteur Corine Nierop- van Baalen
  • Type handreiking
Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 oktober 2017

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose. Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Het doel van deze handreiking is om hulpverleners te ondersteunen in het omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten.

Inhoud

In de handreiking komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Betekenis 
  • Functie
  • Objecten van hoop
  • Inspanningen voor hoop
  • Bronnen en beïnvloedende factoren
  • Karakter

Download

De handreiking Omgaan met hoop

Contactpersoon Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 oktober 2017
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.