Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)
Publicatie

Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)

  • Datum publicatie 26 november 2020
  • Uitgever Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en Patiëntenfederatie Nederland (PFN) In opdracht van ministerie van VWS
  • Type handreiking
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021

De nieuwe Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende stroomschema’s.

Download

Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' voor hulpverleners

Infographic 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' voor hulpverleners

Folder 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden'

Stappenplan 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden'

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.