Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)
Publicatie

Inzage in medische dossiers door nabestaanden (handreiking)

  • Datum publicatie 26 november 2020
  • Uitgever Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en Patiëntenfederatie Nederland (PFN) In opdracht van ministerie van VWS
  • Type handreiking
Contactpersoon KNMG
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021

De nieuwe Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende stroomschema’s.

Download

Handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' voor hulpverleners

Infographic 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden' voor hulpverleners

Folder 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden'

Stappenplan 'Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden'

Contactpersoon KNMG
Laatst geactualiseerd: 25 januari 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.