Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase
Publicatie

Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase

  • Datum publicatie 1 september 2017
  • Type handreiking
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019

De handreiking Signalering in de palliatieve fase is geschreven voor leden van de projectgroep die de methodiek Signalering in de palliatieve fase (gaan) implementeren binnen de organisatie. De handreiking geeft ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan. Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.

De handreiking bestaat uit drie hoofdstukken die gezamenlijk zorgen voor een opzet van het implementatieplan binnen uw organisatie. IKNL heeft tevens een ‘Format implementatieplan’ ontwikkeld.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 22 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.