Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase
Publicatie

Handreiking Implementatie Signalering in de palliatieve fase

  • Datum publicatie 1 september 2017
  • Type handreiking
Contactpersoon
Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 september 2021

De handreiking Signalering in de palliatieve fase is geschreven voor leden van de projectgroep die de methodiek Signalering in de palliatieve fase (gaan) implementeren binnen de organisatie. De handreiking geeft ondersteuning bij het schrijven van een implementatieplan. Door de stappen in de handreiking te volgen is voorafgaand aan de implementatie helder waarom de implementatie van belang is, wie er tijdens de implementatie betrokken zijn en wat ieders rol is.

De handreiking bestaat uit drie hoofdstukken die gezamenlijk zorgen voor een opzet van het implementatieplan binnen uw organisatie. IKNL heeft tevens een ‘Format implementatieplan’ ontwikkeld.

Contactpersoon
Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 september 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.