Ethische vraagstukken rondom corona (handreiking)
Publicatie

Ethische vraagstukken rondom corona (handreiking)

  • Datum publicatie 1 april 2020
  • Uitgever Reliëf
  • Type handreiking
Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 april 2020

De uitbraak van het COVID-19-virus stelt ons voor lastige situaties en moeilijke vragen, vaak zijn dit ook ethische dilemma’s. Met deze leidraad willen we organisaties in de langdurige zorg een handreiking bieden in het omgaan met morele dilemma’s waar deze crisis ons voor plaatst. 

Voorbeelden van wat er nu speelt

  • Mensen met cognitieve en psychiatrische problemen die corona hebben niet kunnen isoleren. Hierdoor worden andere mensen op de afdeling of woningen aan corona blootgesteld.
  • Over te weinig beschermingsmiddelen beschikken voor zorgprofessionals. Velen doen onbeschermd of onvoldoende beschermd hun werk.
  • Het feit dat zorginstellingen afgesloten zijn, legt meer druk op zorgprofessionals. Dit vergt veel tijd en gaat ten koste van andere aspecten van zorg.
  • Welke zorg kunnen we niet meer geven wanneer er schaarste ontstaat? Gaan we inleveren op welzijn en activiteiten of juist op ADL zorg?
  • Is het verantwoord om, buiten de palliatieve fase, uitzonderingen te maken op bezoekregels wanneer dit in ernstige mate ten koste gaat van het welzijn van de bewoner?
  • Moeten/willen/kunnen we bewoners (met corona) nog insturen naar het ziekenhuis?

In de handreiking staan enkele ethische overwegingen die behulpzaam kunnen zijn bij de omgang met morele dilemma’s in de langdurige zorg.

Download

Handreiking ethische vraagstukken rondom corona in de langdurige zorg

 

Contactpersoon Redactie Palliaweb PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 april 2020
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.