De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg (ervaringsverhaal, interview)
Publicatie

De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg (ervaringsverhaal, interview)

  • Datum publicatie 26 oktober 2020
  • Soort publicatie interview
  • Gebruiker Basisarts, Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Ouderen, Volwassenen
  • Setting Hospice
Voor vragen, neem contact op met:
Werkgroep Zelfevaluatie PZNL
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2020

Marijke van Best is bij Careyn Hospice Breda regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Zij stuurt in die hoedanigheid de palliatieve zorg aan in het hospice en ook in de thuiszorg van Careyn (met locaties in onder meer Breda en Utrecht). Eén van haar taken is verbinding leggen tussen het hospice en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg. In 2019 zijn zij zowel in het hospice als in de thuiszorg begonnen met de zelfevaluatie palliatieve zorg. Marijke vertelt over haar ervaringen.

Wat was de aanleiding om aan de slag te gaan met de Zelfevaluatie palliatieve zorg?

Netwerkcoördinator Kitty van de Ven informeerde Marijke tijdens een netwerkbijeenkomst in 2019 over de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg'. Enthousiast geworden, spraken zij hierover door. Met toestemming van de regiomanager van Careyn kon uiteindelijk een start worden gemaakt met de zelfevaluatie, zowel in het hospice als bij de thuiszorg.

Marijke stelde een werkgroep samen, bestaande uit drie verpleegkundigen van het hospice en drie wijkverpleegkundigen van de thuiszorg, allen hebben als speciaal aandachtsveld de palliatieve zorg. Marijke fungeerde als projectleider. Zij verzamelde de beleidsstukken, deed de planning en al het voorwerk. Om alles binnen drie maanden af te kunnen ronden, heeft Marijke de vergaderingen goed voorbereid en de zaken strak geregeld. Zo zorgde ze ervoor dat alle werkgroepleden een laptop hadden tijdens de bijeenkomsten. De leden van de werkgroep namen de dossiers door van 10 niet-onverwacht overleden patiënten. Deze dossiers zijn een belangrijke bron om de vragen van de zelfevaluatie te kunnen beantwoorden. Marijke kreeg in die periode extra uren van Careyn om dit te kunnen realiseren.

‘De netwerkcoördinator vormt een belangrijk aanspreekpunt bij de zelfevaluatie’

Marijke geeft aan: 'de netwerkcoördinator gaf toelichting en advies, en maakte uiteindelijk het rapport met aanbevelingen voor verbeteringen.' Dit rapport heeft Marijke weer besproken netwerkcoördinator Kitty en Ilse Brummelhuis, één van de drie leden van het landelijk team zelfevaluatie van Fibula.
Door Corona is er in de zomermaanden weinig gebeurd, maar onlangs zijn de verbeteracties opgepakt en de borging wordt momenteel doorgesproken en voorbereid.

‘Het besef dat de vrijwilligers in het hospice en in de thuiszorg (VPTZ) veel kunnen en ook mogen in de zorg voor de cliënt’

'Het opvallendste punt is dat er inzicht is ontstaan in hoe er binnen Careyn palliatieve zorg wordt verleend, hoe Careyn ervoor staat op dat gebied. Eén van die inzichten is het besef dat de vrijwilligers in het hospice en in de thuiszorg (VPTZ) veel kunnen en ook mogen in de zorg voor de cliënt. Een verbeterpunt is dat de signaleringen die de vrijwilligers doen nóg beter kunnen worden overgebracht naar de verpleegkundigen. Daar ligt een actie om te verbeteren.
De vraag die er nu ligt is: Welke informatie over de cliënten hebben de vrijwilligers nodig? Hiervoor wordt het overdrachtsformulier geoptimaliseerd. Daarbij is het belangrijk dat dit overdrachtsformulier goed up-to-date wordt gehouden.
Ook de markering is een verbeterpunt. Een uitkomst van de zelfevaluatie is dat de huisarts de markering niet altijd duidelijk communiceert met de patiënt. Gezamenlijke besluitvorming wordt wel gedaan, maar niet voldoende gerapporteerd, met name het aspect wie er allemaal betrokken zijn bij deze besluitvorming.
Een andere uitkomst is dat sommige huisartsen nog te weinig weten van palliatieve zorg, onder meer van palliatieve sedatie. Een mogelijk verbeterpunt is om te stimuleren dat deze huisartsen het hospice consulteren als ze in hun huisartsenpraktijk hiermee worden geconfronteerd.'

Marijke kijkt tevreden terug op het proces van zelfevaluatie: 'Het leuke was vooral dat we zagen dat we er al heel goed uitkwamen. We hebben de palliatieve zorg al heel goed opgezet!'

Meer informatie

Wil je meer weten over de zelfevaluatie palliatieve zorg? Bekijk dan de themapaginade veelgestelde vragen of neem contact op met de werkgroep zelfevaluatie via het contactblok op deze pagina.

Voor vragen, neem contact op met:
Werkgroep Zelfevaluatie PZNL
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.