Signalering in de palliatieve fase (digitale set)
Publicatie

Signalering in de palliatieve fase (digitale set)

  • Datum publicatie 5 december 2019
  • Uitgever IKNL
  • Type leidraad
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2020

Sinds 1 december 2019 is de herziene set Signalering in de palliatieve fase beschikaar.

​De herziene set is uitgebreid met een signaleringskaart en informatie over zingeving en spiritualiteit. De signaleringskaarten en achtergrondinformatie van dyspneu, misselijkheid & braken, pijn en vermoeidheid in de Set Signalering zijn aangepast op basis van herziening van deze richtlijnen. Daarnaast is in elke signaleringskaart een vraag opgenomen die de zorgverlener aan de zorgvrager, en soms aan zichzelf, kan stellen om de betekenis van het symptoom te achterhalen.​

Naast de digitale versie van de set (PDF) is ook een drukwerk versie beschikbaar.

De digitale versie van stap 2 van het werkblok, waar per symptoom de informatie van de signaleringskaarten op te vinden is staat hier.

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.