Goed voorbeeld: PaTz-methodiek
Project

Goed voorbeeld: PaTz-methodiek

  • Betrokken organisaties PaTz (Palliatieve zorg thuis)
Contactpersoon
Eveline Schroen PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

PaTz_logo-(1).png

PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren, voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg. Zij komen elke twee maanden bij elkaar. Het gaat hierbij om:  

  • tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een Register Palliatieve Zorg; 
  • deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van een casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en het evalueren van de geboden zorg; 
  • samen: verbeteren van de samenwerking in de eerstelijn, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek. 

In de factsheet van PaTz lees je wat het werken met PaTz oplevert, zowel voor de patiënt en hun naasten, als voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Verder is op www.patz.nu een uitgebreide handleiding, resultaten van de evaluatie en een filmpje beschikbaar over PaTz. Voor het starten van een PaTz-groep is een checklist beschikbaar.  

PaTz-methodiek: een animatie

Om de PaTz-methodiek te verduidelijken en huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren voor de oprichting van een PaTz-groep, ontwikkelde het netwerk palliatieve zorg Haaglanden samen met Stichting PaTz een verhelderende animatie:


 

Randvoorwaarden  

De deelnemers investeren in tijd (6 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur per jaar) en brengen hun palliatieve patiënten in kaart.  

Kosten

De voorzitter van de PaTz-groep neemt deel aan de NHG PaTz cursus voor voorzitters (geaccrediteerd voor 8 punten, kosten € 295). Indien de consulent palliatieve zorg ook IKNL consulent is, wordt de tijd vergoed door IKNL. 

Door de bijeenkomsten zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk in te bedden, is de kans op voortzetting het grootst.  

Wat is er nodig? 

Op de website van PaTz is een handleiding, informatie over de start van een PaTz-groep en een toolkit beschikbaar. Bij Vraag en Antwoord vind je de meeste gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Ondersteuning 

Stichting PaTz werkt zoveel mogelijk samen met partners in de regio, bijvoorbeeld met adviseurs van IKNL, ROS en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg. Daarnaast zijn er verschillende huisartsen en verpleegkundigen als ambassadeur betrokken bij het motiveren en stimuleren van PaTz in de regio. 

Uitgebreide informatie 

Uitgebreide(re) informatie over PaTz is te vinden op de website

Contactpersoon
Eveline Schroen PZNL
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.