Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.
Project

Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

  • Betrokken organisaties Pharos
  • Status gestart
  • Publicatiedatum 7 augustus 2023
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 augustus 2023

De uitkomsten van het project Goed Begrepen zijn opgenomen op de Pharos Themapagina Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg (patiënten met een migratieachtergrond en/of beperkte gezondheidsvaardigheden). Ruim één op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Uw zorgverleners zullen hen dus zeker tegenkomen in hun dagelijkse praktijk, ook gedurende het project.

Passende palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze groep patiënten. Het is van belang dat zorgverleners persoonsgericht communiceren met patiënten en hun naasten. Daarbij hoort dat zorgverleners de vaardigheden van de patiënt herkennen, en vervolgens hun informatie en de wijze van communicatie en samen beslissen aanpassen maar ook dat ze de bredere context van de patiënt in ogenschouw nemen.

Neem daarom de kennis die Pharos biedt over begrijpelijke (interculturele) palliatieve zorg mee in je plan van aanpak.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 7 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.