Praten over wensen (brochure)
Hulpmiddel

Praten over wensen (brochure)

  • Ontwikkelaar Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost-Brabant en Netwerk Kwetsbare ouderen en dementie
  • Soort Brochure of folder
  • Gebruiker Huisartsen, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Hospice, Thuis
Voor vragen, neem contact op met:
Regi van der Burgt Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost-Brabant
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2022

Proactieve zorgplanning (advance care planning) is een proces waar de zorgverlener in meerdere gesprekken met de patiënt een goed beeld krijgt wat voor deze persoon belangrijk is. Naast behandelwensen en -grenzen, zoals reanimeren gaat het ook over niet medische onderwerpen, zoals plezier hebben, dingen doen die belangrijk zijn of zingeving. Dit worden levenswensen genoemd. Het praten over levenswensen met een patiënt in de palliatieve fase kan plaatsvinden als de patiënt thuis woont of in een hospice of instelling verblijft.  

De huisarts bespreekt de behandelwensen en -grenzen. Voor de inventarisatie kan de praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, casemanager/zorgtrajectbegeleider dementie een signalerende rol hebben. Het is belangrijk dat zorgverleners onderling afspreken wie wat aankaart of besproken heeft. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft kunnen de gesprekken herhaald worden.

Inzet hulpmiddel

De brochure ondersteunt de huisarts in gesprekken met patiënten in de palliatieve fase bij het maken van realistische keuzes over zorg en behandeling die past bij de waarden, wensen, doelen en voorkeuren van de patiënt. Hierdoor vermindert het aantal ongewenste of niet noodzakelijke behandelingen. 


Naar de brochure
 

Randvoorwaarden voor implementatie

Het hulpmiddel is direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Aanvullend materiaal

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit hulpmiddel naar de netwerksite Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost Brabant.
 

Dit hulpmiddel is tot stand gekomen met subsidie uit het convenant VVT Transitie 2018-2021.

Voor vragen, neem contact op met:
Regi van der Burgt Netwerk Palliatieve zorg Zuidoost-Brabant
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.