Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg (masterclass)
Opleiding

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg (masterclass)

 • Aanbieder Finivita
 • Type scholing masterclass
 • Datum 22 - 25 november 2021 (9.00 - 21.00 uur)
 • Duur 4 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Herten
 • Functie anders, geestelijk verzorger, hbo verpleegkundige (6), huisarts
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking
 • Accreditatie aangevraagd Cluster 1 (huisarts, SO), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Mariëlle van den Biggelaar-Vons FiniVita
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021

In de vierdaagse masterclass (met een terugkomdag) wordt vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging op zoek gegaan naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertise van geestelijk verzorgers. 

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor spirituele zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan.

Leerdoelen

 • Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning c.q. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
 • Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie).

Kosten

€ 1.650

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Finivita.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Mariëlle van den Biggelaar-Vons FiniVita
Laatst geactualiseerd: 18 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.