Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Opleiding

Palliatieve Zorg Verpleegkundige

 • Aanbieder Erasmus MC Academie, Rotterdam
 • Type anders
 • Startdatum 1 januari en 1 oktober
 • Duur bijeenkomst 12 maanden, 24 lesdagen verdeeld over 8 lesweken van 3 dagen
 • Locatie Rotterdam, Erasmus MC
 • Opleidingsniveau mbo 4, bachelor (niveau 6)
 • Zorgverlener verpleegkundigen
 • Accreditatie is geaccrediteerd door V&VN
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, organisator, professional en kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner, zorgverlener
Contactpersoon Marie-Christine Vissers Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 13 december 2019

De opleiding is competentiegericht opgezet. Je leert met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en je inzichten toe te passen in een context specifieke (simulatie) omgeving. Na afloop als alle kerncompetenties zijn behaald ontvang je het diploma Palliatieve zorg verpleegkundige.

Inhoud

Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg, de specifieke (zorg) aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase.

 • Je verwerft inzicht over de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden.
 • Je leert vanuit een breed perspectief kijken naar de palliatieve zorg met de focus op de individuele patient en zijn of haar specifieke problemen tijdens deze fase.
 • Je krijgt expertise in de zorg voor patiëntencategorieën waarin de palliatieve zorg nog niet als zodanig is gelabeld (bijvoorbeeld chronische hartfalen en neurologische aandoeningen).
 • Je leert over en bespreekt dilemma's die je kan tegen komen bij patiënten met bijvoorbeeld neurologische complicaties en de multiproblematiek bij de geriatrische patiënten met je vakexperts en medestudenten. 
 • Je leert Evidence Based Practice toepassen.

Naast de vakinhoudelijke verdieping van kennis is er aandacht voor het gebruik van methodieken en krijg je verschillende trainingen op het gebied van communicatie. 

Om de vertaalslag naar het eigen handelen in de praktijk te ondersteunen, wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van actuele en herkenbare casuïstiek.

Meer informatie

Voor toelatingseisen en andere informatie zie de website van Erasmus MC Academie.

Contactpersoon Marie-Christine Vissers Erasmus MC
Laatst geactualiseerd: 13 december 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!