Signalering in de palliatieve fase (train-de-trainer)
Opleiding

Signalering in de palliatieve fase (train-de-trainer)

 • Aanbieder IKNL
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum In overleg
 • Duur 3 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Utrecht
 • Functie mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

In de palliatieve fase hebben patiënten vaak meerder zorgproblemen van (snel) wisselende aard. Het is van belang dat de verzorgende deze herkent. Zo kan de verzorgende gericht aanvullende informatie verzamelen en een voorstel doen voor de behandeling en zorg. De train-de-trainer stelt de deelnemer in staat om de methode binnen de eigen organisatie in te voeren en anderen de methodiek aan te leren.

Leerdoelen

Aan het einde van deze scholing kan de cursist:

 • in een zorgsituatie een zorgprobleem in de palliatieve fase herkennen, met behulp van het stappenplan 
 • met behulp van een signaleringskaart het zorgprobleem verder uitwerken 
 • de besluitvormingsmethodiek in de praktijk toe te passen 
 • een overlegsituatie voorbereiden 
 • de verkregen gegevens verwerken in het zorgleefplan 
 • aangeven wat de aandachtpunten zijn voor gebruik van de methodes. 
 • teamleden coachen en scholen die met de signaleringsmethodiek gaan werken

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Caluwe, L., de, & Vermaak, H. (2006). Alphen aan de Rijn: Vakmedianet Management. 
 • Schröder-Baars, C., Verkaik, R., Crijns, M., Veenendaal, H. van, & Deurenberg, R. (2011 juni). Belemmerende en bevorderende factoren bij proefimplementatie van een richtlijn in de care. Eindrapportage. Regieraad, V&VN en NIVEL. 
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 2017, IKNL/Palliactief
 • Signalering in de palliatieve fase. IKNL, 2015 
 • Veer, A.J.E. de, Dieteren., C.M., & Francke, A.L. (2017). Goed voorbeeld, goed volgen? Evaluatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. NIVEL. 
 • Verweij, L.M., Baines, R., Friele, R.D., Wagner, C., NIVEL (2015), Implementatie van doelmatige interventies vraagt kennis van de praktijk, aandacht voor de context en flexibiliteit

Kosten

Op aanvraag

Meer informatie en inschrijven

Aanmelden en meer informatie over de train-de-trainer kan via de contactpersoon op deze pagina.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Caro Verlouw IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.