Palliatieve zorg voor huisartsen (toetsgroep)
Opleiding

Palliatieve zorg voor huisartsen (toetsgroep)

 • Aanbieder Yvonne G. van Ingen
 • Type scholing casuïstiekbespreking
 • Datum 12 september 2021
 • Kosten ja
 • Locatie Noord-Holland
 • Functie huisarts
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen)
Contactpersoon Yvonne van Ingen
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

Toetsgroep waarin de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot palliatieve zorg worden besproken. Op medisch inhoudelijk gebied komen verschillende ziekten als COPD, hartfalen en neurologische ziekten aan bod, maar ook multimorbiditeit bij kwetsbare ouderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de symptomen en klachten in de palliatieve fase alsook diagnostiek, farmacotherapie, thuiszorgtechnologie en andere vormen van de palliatieve behandeling.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde, de fysiologie van het sterven, palliatieve sedatie en euthanasie. Ook wordt besproken hoe je overgaat van doen naar laten met medicatie, sondevoeding et cetera. Uiteraard komen ook de ethische vragen aan de orde die ten grondslag liggen aan moeilijke beslissingen.

Daarnaast wordt aandacht besteden aan je functioneren als huisarts. Hoe sta je in je vak, hoe ga je om met druk van de familie, het gevoel van machteloosheid en hoe houd jij jezelf staande in de drukte van de dagelijkse praktijk?

Werkwijze

De groep bestaat uit elf huisartsen. Bij elke bijeenkomst wordt een van te voren door de deelnemers ingebrachte casus volgens het intervisiemodel besproken. Ter voorbereiding worden de relevante richtlijnen bestudeerd.
Bij elke bijeenkomst is er de mogelijkheid om een actuele praktijksituatie in te brengen. Bij de volgende bijeenkomst komen we terug op de toepassing in de praktijk.

Leerdoelen

 • De algemene kennis van de palliatieve zorg zal toenemen. Je leert het zogenoemde ‘palliatief redeneren’ ofwel probleem-georiënteerd denken in vier dimensies
 • In de palliatieve zorg is het zaak zo goed mogelijk op de individuele patiënt en zijn systeem af te stemmen door mobilisatie van jouw creativiteit en flexibiliteit. Je ontwikkelt vaardigheid in multidisciplinaire samenwerking en het raadplegen van deskundigen
 • De palliatieve patiënt uit je praktijk heeft direct voordeel van de bespreking

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Eigen casuistiek vormt de basis, naast theoretische voorbereiding door het bestuderen van de bijbehorende richtlijn.

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Karin Willemse en Yvonne van Ingen

Meer informatie en inschrijven

Voor meer infiormatie en inschrijving, ga naar de website van Yvonne van Ingen.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Yvonne van Ingen
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.