Basisscholing palliatieve zorg (blended learning)
Opleiding

Basisscholing palliatieve zorg (blended learning)

 • Aanbieder FiniVita
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Datum 1 en 15 juni 2021 (13.30-17.00 uur)
 • Duur 2 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Rotterdam
 • Functie mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Jennifer Dekker FiniVita
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

De basiscursus palliatieve zorg is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3 /4. De cursus helpt om toegerust te worden voor de zorg aan patiënten in de laatste levensfase en gefet verdieping van (praktijk)kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg? Ben je ? 

Het doel van de scholing is dat je van nog meer waarde kunt zijn voor de patiënt en diens naasten. Er worden ook handvatten geboden voor zorg voor jezelf en je collega’s in deze vaak complexe zorg.

De basisscholing palliatieve zorg is een blended learning traject (b-learning): een combinatie van digitaal en interactief leren. Je start met een verdiepende e-learning, die je de mogelijkheid biedt om op jouw eigen tempo meer te leren over en reflecteren op:

 • Zingeving, ethiek en cultuur
 • Fasen in de palliatieve zorg, markering, proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
 • De meest voorkomende symptomen en methodieken & meetinstrumenten voor observeren, onderzoeken en overleggen
 • Samenwerken en doorverwijzen
 • Zorg voor naasten
 • Zorg voor zorgenden

Na het afronden van de e-learning neem je deel aan de interactieve sessie (1 dag of 2 dagdelen). Tijdens deze sessies ga je met maximaal 16 andere zorgprofessionals dieper in op de materie en krijg je handvatten om alles wat je hebt geleerd toe te passen en te borgen in de praktijk.
Heb je het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg en de interactieve sessie doorlopen? Dan krijg je toegang tot de community en is er ruimte om eigen casuïstiek met (online) collega's en docent te delen.

Leerdoelen

Na deze cursus:

 • Kun je de begrippen palliatieve en terminale zorg uitleggen.
 • Kun je de vier fases binnen de palliatieve zorg uitleggen, weet je wat per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg.
 • Kun je de termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning uitleggen en weet jij welke rol jij daarin hebt.
 • Kun je uitleggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en jezelf als zorgprofessional.
 • Kun je de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, hoe deze te onderzoeken m.b.v. instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken.
 • Kun je op passende wijze communiceren met patiënt en naasten. Je bent je bewust van de juiste houding en houdt rekening met de specifieke situatie van de patiënt en naasten.
 • Kun je ethische dilemma’s onderkennen, weet deze te benoemen en bespreekbaar te maken met andere zorgverleners.
 • Kun je de waarde uitleggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming.
 • Heb je kennis van de palliatieve kaart; wat is er allemaal op het gebied van palliatieve zorg.
 • Heb je inzicht in de begeleiding van naasten en aandacht voor mantelzorgondersteuning.
 • Ben je je bewust van je eigen normen, waarden en de mogelijke invloed daarvan op je professionele handelen.
 • Kun je je eigen grenzen aangeven en weet je tijdig ondersteuning in te roepen.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Boddaert, M., Douma, J., Dijxhoorn, F., & Bijkerk, M. (2017). Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Utrecht: Integraal Kankercentrum Nederland/Palliactief
 • Daarnaast per hoofdstuk diverse artikelen, richtlijnen en webpagina's 

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

 • e-learning: videocolleges, dramascenes, reflectie- en verwerkingsopdrachten
 • interactieve sessies: interactieve werkvormen en casuïstiekbespreking

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

In de e-learning is de centrale presentator Sipke Jan. Bij de interactieve sessies: palliatief verpleegkundigen, kaderartsen palliatieve zorg, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers vanuit de partnerorganisaties van FiniVita.

Kosten

€ 285

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over de basiscursus en inschrijven ga naar FiniVita opleidingen.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Jennifer Dekker FiniVita
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.