Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk
Opleiding

Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

 • Aanbieder Inholland Academy
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 13 september 2021 30 mei 2022 (9.15 tot 16.30 uur)
 • Duur 13 dagen
 • Kosten ja
 • Locatie Amsterdam
 • Functie praktijkondersteuner (4)
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd POH, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Mies van Amersfoort Hogeschool Inholland
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

Huisartsen krijgen meer taken op hun bordje. Steeds vaker bieden ze oncologische zorg in alle fasen van het ziekteproces. Ze bieden preventie en diagnostiek, maar ook (palliatieve) behandeling en nazorg. Dat is fijn voor de patiënt, die één vertrouwd aanspreekpunt heeft. Wel heeft de huisarts door deze toename van taken praktijkondersteuning nodig. Gelukkig kunnen sommige taken goed worden overgedragen. Ben jij praktijkondersteuner en wil jij je specialiseren in palliatieve en oncologische POH-zorg in de huisartsenpraktijk? Met de post-hbo opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg (POH-IZ) leg jij hiervoor een goede basis.

Leerdoelen 

Na afronding van deze opleiding:

 • heb jij jouw kennis op het gebied van intensieve huisartsenzorg vergroot
 • kun jij de huisarts ondersteunen door patiënten in kaart te brengen en te screenen
 • kun jij de behoefte aan ondersteuning in beeld krijgen en methodisch werken en registreren
 • kun jij gesprekken voeren met patiënten en naasten (mantelzorgers, familie en vrijwilligers) in de verschillende fasen van zorg
 • kun jij rouw- en verliesbegeleiding geven
 • kun jij advanced care planning toepassen
 • kun jij optimaal samenwerken met andere disciplines in het ziekenhuis en in de wijk
 • kun jij casemanagement in complexe zorgsituaties vormgeven
 • kun jij reflecteren op jouw eigen beroepsuitoefening 
 • kun jij emoties bespreken

Leervormen

Individuele leerlijn, werkplekleren, themabijeenkomsten casuistiek bespreking

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

 • Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg 2018
 • NHG standpunt Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk (toekomstvisie oncologische zorg in de huisartsenpraktijk 2022 geconcretiseerd)

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Marianne van Helvoort, kaderarts palliatieve zorg; Jacqueline Tijhaar, STEM; Bart Schweizer, Patz; Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie palliacare trainingen en palliatieve zorg; Jacqueline Peels, intervisor en trainer; Karin Kaub, docent EBP.

Kosten

€ 3.450

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven klik hier. Er is tevens een brochure met informatie en een podcast waarin oud-deelnemer Carola Wouters haar ervaringen deelt.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ)

Contactpersoon Mies van Amersfoort Hogeschool Inholland
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.