Palliatieve zorg voor verzorgenden niveau 3 (basiscursus)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden niveau 3 (basiscursus)

 • Aanbieder Elann i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg Groningen
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 12 oktober - 23 november 2021 (9.00 - 12.30 uur)
 • Duur 4 dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Congres Centrum & Vergadercentrum Hanze Plaza, Groningen
 • Functie mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Janneke Komduur
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021

Competentiegerichte basisscholing voor verzorgenden die aan de hand van competenties en eindtermen van het Onderwijsraamwerk O2PZ is ontwikkeld. Beroepscompetenties, een mix van kennis, vaardigheden en beroepshouding die in de praktijksituatie van de beroepsbeoefenaar worden gevraagd, vormen het uitgangspunt van het onderwijs. 

Het algemene uitgangspunt van deze scholing is de student in staat te stellen: 

 • zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die functioneert op grond van eigen deskundigheid en verzorgende / verpleegkundige of medisch ondersteunende werkzaamheden kan verrichten
 • voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en het beroep
 • vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidsinstellingen

Na de scholing kan de deelnemer: 

 • de definitie en basisprincipes van de palliatieve zorg benoemen
 • de wijze benoemen waarop de palliatieve zorg in de regio en de organisatie vorm krijgt
 • de meest voorkomende zorgproblemen in de verschillende stadia van palliatieve zorg benoemen
 • de functie van de signaleringset benoemen
 • de meest voorkomende symptomen in de palliatieve zorg benoemen
 • kennis hebben van de wijze waarop de patiënt en zijn naasten omgaan met emoties in de palliatieve fase 
 • benoemen op welke wijze hij met de patiënt en zijn naasten in gesprek kan gaan over lastige onderwerpen in de palliatieve zorg
 • kennis hebben van de wijze waarop hij omgaat met zijn eigen emoties

Kosten

€ 325

Informatie en inschrijving

Download de brochure of ga naar de website van Elann.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Janneke Komduur
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.