Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus)

 • Aanbieder VUmc Academie Amsterdam
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Datum 19 januari 2023 t/m 2 februari 2023
 • Duur Twee dagdelen (13.30 - 16.30 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Hospice Alkmaar
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), praktijkondersteuner (4)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022

De basiscursus Palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden bestaat uit een e-learning en twee interactieve dagdelen. Vier weken voor de eerste les kan de cursist starten met de e-learning. Deze blijft een jaar toegankelijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:

 • zingeving
 • ethiek
 • fasen in de palliatieve zorg
 • sociale kaart
 • proactieve zorgplanning (advance care planning)
 • zorg voor de zorgden en voor de naasten
 • symptomen
 • methodiek en besluitvorming

Leerdoel(en) 

Aan het einde van deze scholing kan de cursist:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg benoemen
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg herkennen en per fase de aandachtspunten qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg herkennen
 • benoemen wat markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning inhoudt en welke rol hij/zij daarin heeft
 • uitleggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en de zorgprofessional
 • de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen en deze onderzoeken m.b.v. instrumenten
 • benoemen wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling betrokken moeten worden
 • de waarde van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg begrijpen
 • de palliatieve ‘sociale’ kaart binnen zijn/haar vakgebied weten te vinden
 • op passende wijze communiceren met patiënt en naasten
 • de juiste houding aannemen, rekening houdend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten
 • ethische dilemma’s onderkennen, benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • eigen grenzen aangeven en reflecteren op de eigen aanpak en rol

Kosten

€ 300

Meer informatie en inschrijving

Deze cursus wordt meerdere keren aangeboden. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het VUmc Academie Amsterdam.

De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met met Finivita/Stichting leerhuizen palliatieve zorg en met de Netwerken palliatieve zorg.
 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). 

 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 22 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.