Palliatieve zorg voor verzorgenden
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden

 • Aanbieder Zuyd Hogeschool
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Datum 25 februari 2022 - 24 juni 2022 (13.00 - 17.00 uur)
 • Duur Tien dagdelen
 • Kosten ja
 • Locatie Heerlen
 • Functie mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021

Verdiepende scholing waarin de cursist in tien dagdelen wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg. De aandacht gaat uit naar het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarin staat het vroegtijdig signaleren en het zorgvuldig beoordelen en behandelen van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op de voorgrond. 

In alle bijeenkomsten ligt de focus op de praktijk van de cursist en wordt actief voortgeborduurd op de voorkennis, eigen ervaringen en bestaande expertise van de deelnemers. Dit middels gebruik van intervisie, coaching, vaardigheden en casuïstiekbesprekingen die ook door de docenten worden toegepast. Daarnaast ondersteunen de (gast)docenten (allen uit de regio) de theoretische onderbouwing en diepgang. Gedurende de opleiding werkt de cursist toe naar een verbetervoorstel om de kwaliteit van palliatieve zorg binnen de eigen organisatie te verbeteren.

Aan het einde van de scholing kan de cursist:

 • alle dimensies en fasen van palliatieve zorg herkennen en uitvoeren (theorie en praktijk worden behandeld)
 • palliatieve zorg duiden vanuit de eigen setting en patiëntengroep en deze verlenen
 • de eigen levenswijsheid en communicatief vermogen inzetten voor deze patiënten
 • de eigen werkzaamheden optimaal afstemmen binnen een interdisciplinair team en met vrijwilligers en
 • mantelzorgers
 • een praktisch verbeterplan opstellen en uitvoeren binnen de eigen organisatie
 • intervisie en coaching van medecursisten en bij de collega's binnen de eigen organisatie

Kosten

€ 1.075

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van Zuyd Hogeschool of download de flyer.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.