Palliatieve zorg voor verzorgenden (basisscholing)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verzorgenden (basisscholing)

 • Aanbieder DandelionTraining
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum In overleg
 • Duur 4 dagdelen
 • Kosten ja
 • Functie mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021

Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase. Als verzorgende word je voortdurend geconfronteerd met vragen en zorgproblemen. Deze zijn zelden eenvoudig oplosbaar en worden door betrokkenen vaak verschillend beleefd. Als verzorgende sta je naast de patiënt en diens naasten. Het verlenen van zorg op maat is dan belangrijk. Het doel is om het de zorgvrager zo comfortabel mogelijk te maken; wat vandaag geldt, kan morgen niet meer van toepassing zijn. Als verzorgende heb je een centrale positie en ben je een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team.

Gedurende praktisch opgezette bijeenkomsten doe je kennis op over het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. De cursus is opgezet met behulp van de methode Signalering in de palliatieve fase. Deze methode helpt jou als verzorgende bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen en is toe te passen tijdens de directe zorg aan cliënten.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kun je uitleggen wat palliatieve zorg inhoudt en met welke ethische aspecten dat te maken heeft;
 • ben je in staat de term palliatieve terminale zorg met al zijn facetten te verwoorden;
 • kun je de specifieke zorgaspecten van palliatieve zorg voor een cliënt op lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel gebied uitleggen;
 • kun je in een gesimuleerde situatie de situatie van een cliënt op methodische wijze in kaart brengen en daarna de juiste stappen nemen;
 • ben je in staat om met behulp van de methodiek 'signalering in de palliatieve zorg' de palliatieve symptomen te herkennen en de benodigde stappen in de zorg te nemen;
 • ben je op de hoogte van verschillende modellen en theorieën bij omgaan met verlies, sterven en rouw;
 • ben je in staat om binnen en buiten de instelling de juiste informatie en ondersteuning te vinden rondom palliatieve terminale zorg;
 • ben je je bewust van je eigen emoties en rolverandering in het begeleiden van mensen in een terminale fase;
 • ben je je bewust van je persoonlijke kracht en weet je deze op juiste wijze in te zetten;
 • kun je benoemen wat palliatieve en terminale zorg is en ben je in staat de verschillen aan te geven;
 • kun je je eigen rol benoemen in de palliatieve en terminale zorg;
 • weet je wat er bedoelt wordt met advanced care planning, shared decision making en surprise question;
 • kun je in gesprek met de patiënt en naasten en gebruik je hierbij de juiste gesprekstechnieken; 
 • kun je in eigen worden uitleggen wat de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ is;
 • kun je in eigen woorden uitleggen wat de eindopdracht inhoudt en hoe je deze gaat vormgeven in de praktijk.

Leervormen

De trainingen zijn interactief van opzet en praktisch toepasbaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen: colleges, casuïstiek-besprekingen, onderwijsleergesprekken en meetinstrumenten. Deze zijn getoetst aan de nieuwste richtlijnen van het IKNL en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk.

Richtlijnen, protocollen en/of literatuur waarop de scholing is gebaseerd

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste landelijke richtlijnen die betrekking hebben op pallitieve zorg verleving voor verpleegkundigen (o.a.IKNL/Pallialine/Alle medisch-specialistische richtlijnen richtlijnendatabase.nl/Verpleegkundige richtlijnen venvn.nl/richtlijnen)

Docent(en)

Brigitte Bartels en Debbie Nicolai

Kosten

€ 275,00

Informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie naar de website van Dandelion Training.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.