Palliatieve zorg voor verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding

Palliatieve zorg voor verpleegkundigen (basiscursus)

 • Aanbieder Netwerken palliatieve zorg Groningen (i.s.m. Elann)
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 22 september 2022
 • Duur 3 dagen (9.30 - 16.30 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Groningen
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021

De cursus is ingedeeld in drie bijeenkomsten:

Dag 1: Palliatieve zorg
Onderwerpen: palliatieve zorg, de organisatie van de palliatieve zorg en palliatief redeneren.

Dag 2: Pijn en beslissingen rondom het levenseinde
Onderwerpen: pijn, palliatieve sedatie, euthanasie en overige beslissingen rondom het levenseinde en zorgpad stervensfase.

Dag 3: Psychosociale en spirituele zorg
Onderwerpen: psychosociale zorg en spiritualiteit. 

Leerdoelen

De deelnemende verpleegkundige: 

 • kan de definitie en basisprincipes van de palliatieve zorg benoemen
 • kan de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland benoemen
 • kan de meest voorkomende symptomen en zorgproblemen in de verschillende stadia van palliatieve zorg benoemen
 • kan de verschillende soorten pijn benoemen
 • kan de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie benoemen
 • heeft kennis van coping mechanismen en gesprekstechnieken
 • kan psychosociale en zingevingsproblematiek signaleren en weet wanneer en naar wie door te verwijzen
 • heeft kennis van de wijze waarop hij omgaat met zijn eigen emoties
 • kan uitleggen waar hij zijn observaties op moet richten in de zorg voor een patiënt in de palliatieve fase
 • kan de problemen van de palliatieve patiënt in kaart brengen, de zorg plannen, uitvoeren of overdragen en evalueren door gebruik te maken van palliatief redeneren en proactieve zorgplanning
 • kan pijnscores bijhouden en een pijnanamnese afnemen
 • kan indicaties benoemen voor het inschakelen van andere professionals en hier uitvoering aan geven
 • kan benoemen welke symptomen veel voorkomen in de palliatieve fase
 • is bereid tot reflecteren op het eigen handelen binnen de zorg
 • heeft een actieve inbreng tijdens de lessen
 • heeft respect voor de emoties en meningen van de andere deelnemers

Kosten

€ 460

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Elann of download de brochure.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.