Palliatieve zorg voor verpleegkundigen
Opleiding

Palliatieve zorg voor verpleegkundigen

  • Aanbieder Hogeschool Windesheim
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Datum 28 september 2021 - januari 2022 (9.00 - 16.00 uur)
  • Duur 6,5 dag
  • Kosten ja
  • Locatie Zwolle
  • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4)
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021

Kennisverdiepende scholing over palliatief redeneren, pijnmanagement en kwaliteit van leven. Maar ook over spirituele zorg, moreel beraad en palliatieve sedatie en euthanasie. Voor de hbo-verpleegkundige is eveneens kwaliteit van palliatieve zorg een onderwerp.

Deelnemers maken voorafgaand aan de cursus een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin wordt aangegeven waarop ze tijdens de cursus de nadruk willen leggen. De cursisten brengen eigen casu├»stiek in, die gezamenlijk wordt besproken volgens een gestructureerde methodiek, die direct in de werksituatie toegepast kan worden.

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat op basis van de breedte van de palliatieve zorg deze zorg vorm te geven. De deelnemer kan voor de zorgvrager en diens naasten de palliatieve zorg vanuit de 4 Domeinen van de palliatieve zorg bedienen. Tevend is de hbo-verpleegkundige in staat een kwaliteitsverbetering in te voeren op het gebied van de palliatieve zorg.

Kosten

€ 1.400

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijving naar de website van Windesheim.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.