Palliatieve zorg in de GGZ
Opleiding

Palliatieve zorg in de GGZ

  • Aanbieder Inholland Academy
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Duur 3 bijeenkomsten in 2 maanden
  • Kosten ja
  • Locatie Alkmaar
  • Functie geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige (6), kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), psycholoog, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Accreditatie Registerplein (maatschappelijk werkers en agogen)), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Voor vragen, neem contact op met:
Mies van Amersfoort Hogeschool Inholland
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021

Palliatieve zorg begint op het moment dat er sprake is van een levensbedreigende aandoening die niet meer te genezen valt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een oncologische aandoening, een zeer ernstige vorm van COPD of ernstig hartfalen. Palliatieve zorg voor cliënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) is vaak complex en nog erg versnipperd. De doelgroep is kwetsbaar. Zij is vaak communicatief minder toegankelijk, vanwege psychiatrische en cognitieve problemen en verstoorde pijnbeleving.

Om de GGZ-professional te ondersteunen bij deze palliatieve zorg is de toolkit Proactieve palliatieve zorg in de GGZ ontwikkeld. Deze toolkit is mede gebaseerd op het richtinggevende Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De toolkit biedt in de vorm van een stappenplan specifieke handvatten voor zorg in de laatste levensfase. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan begeleiding van familieleden. Verschillende bestaande methodieken voor het bieden van palliatieve zorg zijn in de toolkit geïntegreerd. In de korte opleiding Palliatieve zorg in de GGZ leren hulpverleners effectief van de toolkit gebruikmaken.

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer belangrijke kennis en vaardigheden ontwikkeld om effectief gebruik te kunnen maken van de toolkit Proactieve palliatieve zorg in de GGZ. Hierdoor kan de deelnemer de juiste zorg verlenen aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die ook lijden aan een levensbedreigende lichamelijke aandoening of kwetsbaarheid.

Kosten

€ 725

Informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie of inschrijven naar de website van Inholland Academy of bekijk de brochure.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Mies van Amersfoort Hogeschool Inholland
Laatst geactualiseerd: 4 augustus 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.