Palliatieve zorg (basisscholing)
Opleiding

Palliatieve zorg (basisscholing)

 • Aanbieder Finivita
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (blended learning)
 • Datum 25 oktober 2021 (13.30-17.00 uur)
 • Duur 3,5 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit
 • Accreditatie aangevraagd aangevraagd, Cluster 1 (huisarts, SO), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Mariëlle van den Biggelaar-Vons FiniVita
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021

E-learning ontwikkeld door zorgprofessionals aan de hand van het Onderwijsraamwerk Palliatieve zorg 1.0 (VUmc, 2016). Deelnemers worden door centrale presentator Sipke Jan meegenomen in het Digitaal Leerhuis Palliatieve Zorg, ondersteund door videocolleges en gedramatiseerde scenes.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • zingeving, ethiek en cultuur
 • wat is palliatieve zorg?
 • symptomen
 • samenwerken, continuïteit en doorverwijzen
 • zorg voor naasten
 • zorg voor de verzorgende

Na het volgen van de e-learning kan de cursist:

 • de begrippen palliatieve en terminale zorg uitleggen
 • de vier fases binnen de palliatieve zorg uitleggen en weten per fase de aandachtspunten zijn qua houding en zorginzet in het kader van de persoonsgerichte zorg
 • de termen markering, besluitvorming en proactieve zorgplanning uitleggen en weten welke rol hij hierin heeft
 • uitleggen waarom waarden, normen en zingeving juist in de palliatieve fase zo belangrijk zijn vanuit het perspectief van de patiënt, naasten en zichzelf als zorgprofessional
 • de belangrijkste symptomen binnen de palliatieve zorg benoemen, weten hoe deze te onderzoeken met behulp van instrumenten en wanneer andere hulpverleners bij de zorg en behandeling moeten worden betrokken 
 • op passende wijze communiceren met patiënt en naasten
 • bewust zijn van de juiste houding, rekeninghoudend met de specifieke situatie van de patiënt en naasten 
 • ethische dilemma’s onderkennen, deze benoemen en bespreekbaar maken met andere zorgverleners
 • de waarde uitleggen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de palliatieve zorg, waaronder een goede overdracht en afstemming
 • op de hoogte zijn van de palliatieve sociale kaart in zijn werkgebied

Kosten

€ 285

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer infiormatie of inschrijving naar de website van FiniVita.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Mariëlle van den Biggelaar-Vons FiniVita
Laatst geactualiseerd: 9 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.