Palliatieve zorg & End of life care
Opleiding

Palliatieve zorg & End of life care

  • Aanbieder Carend
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Datum In overleg
  • Duur In overleg
  • Kosten ja
  • Locatie In overleg
  • Functie anders, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO), SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Carend staat voor Care at the end of life. De organisatie wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland door middel van verschillende opleidingen voor verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Het gaat om scholingen voor generalistische zorgprofessionals die zich verder willen verdiepen in de palliatieve zorg.

Je krijgt les van docenten die zelf werkzaam zijn in de palliatieve zorg als arts of verpleegkundig specialist. Omdat we met kleine groepen werken (maximaal 12 personen) is er veel interactie mogelijk en staat casuïstiek centraal. Ook het uitwisselen van ervaringen krijgt veel aandacht. Ons doel is dat je het geleerde direct de volgende dag in praktijk kunt brengen.

De scholingen zijn bedoeld om in teamverband te volgen op je eigen locatie en op een voor jullie team geschikt moment. De scholingen kunnen naar behoefte aangepast worden. 

Leervorm(en)

Webinars en blended learning in company (scholing op maat)

Docent(en)

Hoofddocenten: Sander de Hosson, Sabine Netters en Alien Vos (allen artsen werkzaam in de palliatieve zorg en Alien is tevens onderwijskundge gelieerd aan UMCG) en gastdocenten afh van het onderwerp. Voorbeelden: Marike de Meij, Nicolette Gunnink-Boonstra en Mustafa Bulut. Ook de gastdocenten zijn docenten met actuele praktijkervaring.

Kosten

Prijs op aanvraag

Voor een actueel overzicht van alle scholingen, ga naar de website van Carend.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

 

 

 

Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.