Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (workshop)
Opleiding

Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (workshop)

 • Aanbieder Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 24 november 2022
 • Duur 4 uur (16.00 - 20.00 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Ridderkerk
 • Functie huisarts
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen)
Contactpersoon
Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021

Huisartsen willen symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. In de palliatieve zorg is het moeilijk dat te bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden. Deze nascholing leert huisartsen hoe wel of niet adequaat te handelen, het belang van een proactief zorgplan en welke plaats hoop en zingeving hebben.

Leerdoelen

Tijdens deze nascholing:

 • vergaart de deelnemer kennis over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.
 • doet de deelnemer vaardigheden op om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.
 • wordt de deelnemer zich bewust van en leert reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.

Kosten

€ 195 (LHV-leden), € 385 (niet LHV-leden) en € 110 voor (aios)

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van de LHV-academie.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 17 november 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.