Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (nascholing)
Opleiding

Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen (nascholing)

 • Aanbieder Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Duur 4 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Assen, Eindhoven
 • Functie huisarts
 • CanMEDs rol vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, zelfzorg
 • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen)
Contactpersoon Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Palliatieve zorg kent vier dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen je symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kun je dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluit je adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren je dit alles in de dagelijkse praktijk? Daar is deze nascholing op gericht.

Leerdoelen

 • Deelnemers vergaren kennis over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.
 • Deelnemers doen vaardigheden op om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.
 • Deelnemers worden zich bewust van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?  

Elkana Waarsenburg

Kosten

€ 195 LHV-leden, € 385 voor niet LHV-leden en € 110 voor aiossen

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie ga naar de website van de LHV-academie

Contactpersoon Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.