Contactpersoon Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst gewijzigd: 13 februari 2020

Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg

  • Aanbieder Landelijke Huisartsen Vereniging
  • Startdatum diverse data, zie agenda
  • Duur bijeenkomst 4 uur
  • Locatie diverse locaties, zie agenda
  • Opleidingsniveau master (niveau 7)
  • Zorgverlener huisartsen
  • Accreditatie 3 punten
  • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, zorgverlener
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, zelfzorg

Palliatieve zorg kent vele dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen je symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kun je dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluite je adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren je dit alles in de dagelijkse praktijk? Daar is deze nascholing op gericht.

Leerdoelen

1. Kennis vergaren over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning, herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.

2. Opdoen van vaardigheden om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.

3. Bewustwording van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.

Inhoud workshop

Een introductie in het complexe en brede werkveld van de palliatieve zorg. Er worden feiten, theoretische achtergronden en casuïstiek besproken. Je krijgt praktische handvatten geboden hoe de verschillende facetten achter de medisch inhoudelijk vraag te herkennen en te hanteren. Aan bod komen stadia in de palliatieve zorg, ziekte- en symptoomgerichte palliatie, hulp bij complexe besluitvorming, (opstellen van) een proactief zorgplan, het emotionele brein en emotionele punctie, total pain, (de plaats van) hoop en zingeving in de (palliatieve) zorg.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals presentatie, discussie, reflectie en oefenen met werkmodellen.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.