Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen
Opleiding

Nascholing Organisatie rond palliatieve zorg voor huisartsen

 • Aanbieder Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Type fysieke bijeenkomst
 • Duur bijeenkomst 4 uur
 • Locatie Assen, Eindhoven
 • Opleidingsniveau master (niveau 7)
 • Zorgverlener huisartsen
 • Accreditatie 3 punten
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, zorgverlener
 • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, zelfzorg
Contactpersoon Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 13 februari 2020

Palliatieve zorg kent vier dimensies; somatische, psychologische, sociale en existentiële/spirituele. Als huisarts willen je symptomen behandelen, lijden verminderen en kwaliteit van leven vergroten. Hoe kun je dit bereiken binnen beperkte tijd en omstandigheden? Hoe besluit je adequaat rond wel of niet behandelen? Wat is het belang van een proactief zorgplan? Welke plaats heeft hoop en zingeving en welke modellen zijn hierbij behulpzaam? En hoe organiseren je dit alles in de dagelijkse praktijk? Daar is deze nascholing op gericht.

Leerdoelen

1. Kennis vergaren over kernthema’s van palliatieve zorg: stadia palliatieve zorg, verschil tussen ziekte- en symptoomgerichte palliatieve zorg, markering hiervan en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), herkennen en hanteren van verschillende stadia van distress.

2. Opdoen van vaardigheden om complexe vraagstukken in de palliatieve zorg op te lossen die voorbij het medicamenteuze arsenaal gaan, zoals besluitvorming wel/niet behandelen, werken met bio-psycho-socio-spirituele model, betrekken hoop en zingeving, omgaan met heftige emoties door middel van emotionele punctie.

3. Bewustwording van en leren reflecteren op eigen principes, waarden, ervaringen en dilemma’s gerelateerd aan palliatieve zorg en levenseinde en zin- en betekenisgeving.

Inhoud

Het programma bevat twee delen.

Deel 1: Vele dimensies van palliatieve zorg en besluitvorming

 • Palliatieve zorg, het kloppend hart van de huisartsenzorg
 • Verkennen moeilijkheden binnen de palliatieve zorg
 • Stadia in de palliatieve zorg, ziekte- en symptoomgerichte palliatie
 • Complexe besluitvorming, (opstellen van) een proactief zorgplan
 • Theorie emotionele brein en emotionele punctie
 • Verschillendde facetten van pijn; total pain

Deel 2: Psychologische en zingevingsvraagstukken

 • Verschillende vormen van hoop en de invloed ervan op medische besluitvorming
 • Begrippen, definities en de plek van zingeving in de (palliatieve) zorg.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals presentatie, discussie, casuïstiek, reflectie en oefenen met werkmodellen.

Meer informatie

Zie voor data en aanmelding LHV-academie

Contactpersoon Wendy van den Brink Landelijke Huisartsen Vereniging
Laatst geactualiseerd: 13 februari 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!