Omgaan met sterven (meerdaagse scholing)
Opleiding

Omgaan met sterven (meerdaagse scholing)

 • Aanbieder Landelijk Expertisecentrum Sterven
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 7 oktober 2023 t/m 22 juni 2024
 • Duur 9 dagen (10.00 - 16.30 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Amersfoort
 • Functie geestelijk verzorger, hbo-verpleegkundige (6), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
 • Accreditatie aangevraagd, SKGV (geestelijke verzorging), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Koedam Landelijk Expertisecentrum Sterven
Laatst geactualiseerd: 9 januari 2023

Tijdens de scholing Omgaan met Sterven worden zorgverleners intensief voorbereid op de begeleiding van stervenden vanuit de visie dat de zorgverlener zelf een instrument is. Verbinding met en verdieping in het eigen proces zijn daarbij uitgangspunt. De opleiding is op post-hbo-niveau.

De opleiding tot stervensbegeleider rust op twee pijlers:

 1. het opdoen van kennis over de gelaagdheid van sterven
 2. het ontwikkelen van wijsheid door innerlijk ervaren

Leerdoelen

Na afloop van de scholing:

 • heeft de student inzicht in de fysieke en niet-fysieke processen en factoren die een rol spelen bij sterven
 • heeft de student inzicht in het verloop van het stervensproces en is in staat de gelaagdheid van dit proces te herkennen en te duiden
 • heeft de student inzicht in de eigen rol aan het sterfbed en onderkent eigen behoeften en drijfveren
 • heeft de student zicht op eigen kracht en kwetsbaarheid
 • kan de student diepgaand reflecteren op sterven en sterfelijkheid en heeft een autonome visie ontwikkeld op sterven en dood
 • is de student in staat te onderkennen wat van hem/haarzelf is en wat van de ander als het gaat om (geloofs)overtuigingen, angsten, onzekerheden, verlangens
 • heeft de student inzicht in de uiteenlopende manieren/patronen waarop mensen zich verhouden tot het levenseinde
 • heeft de student inzicht in de beleving en behoeften van stervenden en hun naasten
 • heeft de student openheid en begrip ontwikkeld voor levenseinde-ervaringen, veranderend gedrag en taalgebruik die erop duiden dat ziekte en ouderdom overgaan in een voorbereiding op de dood
 • is de student in staat existentiële/spirituele pijn op het sterfbed te herkennen, erkennen en accepteren
 • kan de student in gesprek cq in contact komen met stervenden en families om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken, afgestemd op de ander
 • kan de student adequaat omgaan met het gesprek over maatschappelijke thema’s als euthanasie en orgaandonatie en in dit kader met weerstand en kritiek
 • kan de student reflecteren op het eigen functioneren en professioneel handelen
 • heeft de student inzicht in maakbaarheidgedachte en de gevolgen daarvan

Kosten

€ 2.150

Meer informatie

De scholing start op drie momenten in 2023, namelijk op 3, 4 en 7 oktober.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ). 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Ineke Koedam Landelijk Expertisecentrum Sterven
Laatst geactualiseerd: 9 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.