Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg
Opleiding

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

  • Aanbieder Palliactief
  • Type scholing symposium of congres
  • Datum 25 november 2021 - 26 november 2021 (9:00 - 17:00)
  • Duur 2 dagen
  • Kosten ja
  • Locatie Tiel
  • Functie alle opleidingen, anders, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen), VSR (vpk. specialisten)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Palliatieve zorg is bij uitstek een vakgebied waarbij interdisciplinaire samenwerking belangrijk is. Er moet aandacht zijn voor het medische, psychosociale en spirituele domein en het kan plaatsvinden in alle zorgsettingen. Deze interdisciplinaire samenwerking is niet alleen belangrijk voor zorgverleners, maar zeker ook voor onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg.

In dat kader organiseren Palliactief en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV vzw) in samenwerking met de academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en de onderzoeksgroepen palliatieve zorg van de Vlaamse Universiteiten de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg. De wetenschapsdagen zijn niet alleen interessant voor onderzoekers, maar zeker ook voor zorgverleners die interesse hebben in onderzoek. Deze Wetenschapsdagen vinden eenmaal per twee jaar plaats.

Kosten

Nog te bepalen

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie naar de website van Palliactief.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.