Islam en palliatieve zorg (cursus)
Opleiding

Islam en palliatieve zorg (cursus)

 • Aanbieder Attenza
 • Type scholing in-company scholing | scholing op maat
 • Datum 16 december 2021
 • Duur 13.30 - 16.30 uur
 • Kosten ja
 • Locatie Kantoor Attenza, Barendrecht
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), praktijkondersteuner (4), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Laatst geactualiseerd: 16 november 2021

Cursus over het bieden van palliatieve zorg aan patiënten met een islamitische geloofsovertuiging.

Ieder mens groeit op binnen een bepaalde cultuur met normen en waarden. Existentiële vragen worden vaak belangrijk tijdens de palliatieve fase. Zorgverleners en familieleden willen de beste zorg voor de patiënt in de palliatieve fase. Zorgverleners werken vanuit de professionele standaarden die zij verantwoord vinden. Een patiënt met een islamitische achtergrond baseert keuzes op zijn of haar religie, dit geeft de patiënt houvast. Voor zorgverleners die de patiënt behandelen kan dit tot moeilijke situaties en zelfs misverstanden leiden, als de zorgverlener hier niet vertrouwd mee is.

Enkele onderwerpen die besproken worden:

 • ethische en medische beslissingen rond het levenseinde
 • informeren over prognose
 • communicatie rondom de palliatieve zorg
 • pijn

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in gewoontes en rituelen van patiënten met een islamitische achtergrond.
 • Leren hoe door voorlichting aan familie de kwaliteit van zorg kan verbeteren. 

Kosten

€ 20

Meer informatie en inschrijving

Ga voor meer informatie naar de website van Eventbrite.

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Laatst geactualiseerd: 16 november 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.