Intensieve cursus verpleegkundige ethiek
Opleiding

Intensieve cursus verpleegkundige ethiek

 • Aanbieder KU Leuven
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 7 - 10 december 2021 (9.00 - 15.00 uur)
 • Duur vier dagen
 • Kosten ja
 • Locatie Park Inn by Radisson Hotel, Leuven, België
 • Functie diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), psycholoog, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd SKGV (geestelijke verzorging)
Contactpersoon Chris Gastmans KU Leuven
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2021

De rol van verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg, hun expertise en hun verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat ze worden geconfronteerd met ethisch gevoelige kwesties. 

Bij de intensieve cusus verpleegkundige ethiek worden fundamentele begrippen besprokenen komen ethische onderwerpen uit het hedendaagse debat ter sprake, waaronder verpleegkundige ethische perspectieven aan het einde van het leven. Deze onderwerpen zullen worden verkend vanuit een filosofisch-ethisch perspectief en vanuit een empirisch-ethisch perspectief. Conceet komen de volgende thema's komen aan bod:

 • ethische fundering van de verpleegkunde
 • het omgaan met verpleegkundig-ethische dilemma's
 • morele stress en ethisch leiderschap in de gezondheidszorg
 • verpleegkundig-ethische redeneerstijlen
 • verpleegkundige perspectieven op palliatieve sedatie en euthanasie
 • relationele autonomie in de levenseindezorg
 • levenseindezorg in de neonatologie
 • omgaan met intimiteit en seksualiteit in de verpleegkundige zorg

Als leervormen worden gebruikt: lezingen, plenaire discussies en discussies in kleine groepen.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus

 • heeft de cursist een grondig inzicht in een ethisch kader om ethische problemen in de verpleegkundige zorg te identificeren en te begrijpen.
 • heeft de cursist een grondig inzicht in de voornaamste ethische dilemma's die zich in de verpleegkundige zorg voordoen, met de nadruk op de levenseindezorg en de zorg voor ouderen.
 • is de cursist in staat om ethische problemen in de verpleegkundige zorg op een constructieve wijze ter sprake te brengen in ethische overlegorganen.

De vierdaagse cursus vindt plaats in BelgiĆ« in Leuven. De voertaal is Engels. 

Kosten

€ 850 

Meer informatie en inschrijven

Meet informatie lees je in de folder en op de website KU Leuven Summer school in Nursing Ethics

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Chris Gastmans KU Leuven
Laatst geactualiseerd: 7 oktober 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.