Hoop in de palliatieve fase (webinar)
Opleiding

Hoop in de palliatieve fase (webinar)

 • Aanbieder Carend
 • Datum 5 maart 2024
 • Duur 2 uur; 20.00-22.00 uur
 • Kosten ja
 • Locatie online
 • Accreditatie aangevraagd
Laatst geactualiseerd: 3 januari 2024

Hoop is een belangrijk aspect in de palliatieve fase, maar zorgverleners vinden het lastig om goed te communiceren over hoop. Dit komt omdat zij een andere betekenis voor het begrip hebben; is iemands hoop – bijvoorbeeld de zomervakantie nog halen – reëel? Bij patiënten is hoop gerelateerd aan het belang van een gewenste uitkomst. Een patiënt hoopt bijvoorbeeld zijn kinderen nog te zien opgroeien; het functionele (?)) perspectief. De hoop van ongeneeslijk zieke patiënten kan op deze manier vaak ook bijdragen aan hun welzijn. 

Hoop kan echter soms ook acceptatie van het naderende overlijden in de weg staan, wat een arts in een lastig parket kan brengen. Hoe confronteer je de patiënt met de waarheid en hoe houd je tegelijkertijd diens hoop in stand? Hoe stem ik goed af op zowel de hoop als het lijden van mijn patiënt? 

Oog hebben voor deze verschillende aspecten van hoop kan helpen in de communicatie in de laatste levensfase. Is er nog hoop voor iemand die weet dat hij zal sterven? Volgens Erik Olsman, hoogleraar Geestelijke Verzorging bij de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen, is dat zeker het geval. Mits je breder kijkt dan de hoop op genezing, die er in de palliatieve fase strikt genomen niet meer is. 

Tijdens dit webinar zal Erik aan de hand van casuïstiek en praktische handvatten ingaan op hoop. Hij behandelt de verschillende perspectieven op hoop, over hoe hoop kan verschuiven bij patiënten en hoe zorgverleners hierop kunnen inspelen om het contact met de patiënt te verstevigen. Wij nodigen alle zorgverleners uit, want iedereen kan dit in zijn werk toepassen en gebruiken! Het webinar is daarom ook bedoeld voor een breed publiek: denk hierbij aan zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn. Daarnaast is dit webinar ook erg toegankelijk voor naasten of voor patiënten zelf, ongeacht culturele achtergrond. 

Leerdoelen

Aan het einde van de webinar zal de deelnemer de volgende leerdoelen hebben bereikt:

 • De deelnemer kan beschrijven wat hoop is.
 • De deelnemer kent de verschillende perspectieven van hoop die bij zowel patiënt als zorgverlener kunnen voorkomen.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de belangrijkste strategieën om aandacht te hebben voor hoop en zijn verschillende perspectieven.
 • De deelnemer heeft inzicht in het omgaan met familieleden van patient op  het gebied van communicatie, compassie en ethiek.
 • De deelnemer kent verschillende dillema’s rond hoop tijdens het ziekteproces en het levenseinde en weet hoe hij hiermee om kan gaan. 

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij: ABAN (artsen-algemeen );NAPA (physician assistants);SKGV (geestelijke verzorgers);V&VN (verzorgenden/verpleegkundigen);VSR (vpk. specialisten).

Kosten

Zorgverlener 49 euro (accr), Anderen 15 euro (geen accr), Studenten 7,50 euro (geen accr).

Inschrijven

Ga naar de website van Carend.

Laatst geactualiseerd: 3 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.