Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)
Opleiding

Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)

 • Aanbieder Vestalia
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 18 juni 2021 (9:30 - 16:00)
 • Duur 1 dag
 • Kosten ja
 • Locatie Amsterdam
 • Functie alle opleidingen, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit
 • Accreditatie aangevraagd V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021

Deelnemers ontvangen informatie over de fasen in een progressieve ziekte en onderzoeken hun eigen reactiepatronen. Van daaruit wordt het handelingsperspectief van de deelnemers weer verruimd, zowel op het gebied van behandelondersteuning als op het gebied van zelfzorg. Tijdens de training ontvangen deelnemers concrete handvatten voor het omgaan met slecht nieuws, hoop en wanhoop die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Vragen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Een patiënt heeft slecht nieuws ontvangen, de kanker is uitgezaaid. In een emotioneel gesprek vertelt de patiënt hoe het slechte nieuws binnen zijn gezin is aangekomen. Wat doet dit met jou als zorgverlener?
 • Een patiënt heeft te maken met groei van zijn metastasen en ontvangt een palliatieve chemo-behandeling. Tijdens een consult vertelt de patiënt dat hij zijn chemo-behandeling wil stoppen en dat hij het leven niet meer ziet zitten. Hoe reageer je hierop?
 • Een patiënt met uitgezaaide darmkanker die je al lange periode behandelt, gaat zichtbaar achteruit. De patiënt blijft alle behandelingen aangrijpen, omdat hij nog steeds hoopt op genezing. Wat zou jij doen?

Leerdoelen

 • Deelnemers verkrijgen inzicht in wetmatigheden in de fasen van een progressieve ziekte/kanker.
 • Deelnemers kunnen de relatie tussen hoop/wanhoop en fysieke klachten onderbouwen.
 • Deelnemers krijgen inzicht in eigen reactiepatronen.
 • Deelnemers verruimen het eigen handelingsperspectief.
 • Deelnemers krijgen concrete handvatten toepassen (zowel communicatief als fysiotherapeutisch) voor omgaan met hoop en wanhoop in palliatieve fase. 

Deze scholing is gebaseerd op

 • IKNL (2017). Algemene principes van palliatieve zorg. Landelijke richtlijn, versie 3.1. te verkrijgen via www.pallialine.nl
 • IKNL. (2011). Handreiking Fysiotherapie in de palliatieve zorg. Landelijke richtlijn, versie 1.0. Te verkrijgen via www.pallialine.nl IKNL (2017). Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland. Landelijke standaard. Te verkrijgen via www.pallialine.nl
 • INKL (2019). Vermoeidheid in de palliatieve fase. Te verkrijgen via www.pallialine.nl
 • Olsman E, Leget C, Onwuteaka-Philipsen B and Willems D. (2014-1) Should palliative care patients’ hope be truthful, helpful or valuable? An interpretative synthesis of literature describing healthcare professionals’ perspectives on hope of palliative care patients. Palliative Medicine. 2014; 28 (1): 59-70.
 • Olsman E, Leget C, Duggleby W and Willems D. (2014-2) A singing choir: understanding the dynamics of hope, hopelessness and despair in palliative care patients. A longitudinal qualitative study. Palliative Support Care 2014.
 • Benzein EG, Berg AC. (2005). The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care. Palliative Medicine, 2005 Apr;19(3):234-40.

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

 Presentatie, onderlinge interactie, opdrachten en casuistiekbespreking

Welke docent(en) verzorg(t)(en) de scholing?

Esther van Weele en Trui Simmelink

Kosten

€ 198

Meer informatie en inschrijven

Bekijk voor meer informatie de folder of de website van Vestalia.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

 

Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.