Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)
Opleiding

Hoop en wanhoop in de palliatieve fase (training)

 • Aanbieder Vestalia
 • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
 • Datum 28 januari 2022
 • Duur 1 dag (9:30 - 16:00 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Amsterdam
 • Functie alle opleidingen, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
 • Accreditatie V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021

Deelnemers ontvangen informatie over de fasen in een progressieve ziekte en onderzoeken hun eigen reactiepatronen. Van daaruit wordt het handelingsperspectief van de deelnemers weer verruimd, zowel op het gebied van behandelondersteuning als op het gebied van zelfzorg. Tijdens de training ontvangen deelnemers concrete handvatten voor het omgaan met slechtnieuws, hoop en wanhoop die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Na de training

 • hebben deelnemers inzicht in wetmatigheden in de fasen van een progressieve ziekte/kanker
 • kunnen deelnemers de relatie tussen hoop/wanhoop en fysieke klachten onderbouwen
 • krijgen deelnemers inzicht in eigen reactiepatronen
 • verruimen deelnemers het eigen handelingsperspectief.
 • kunnen deelnemers concrete handvatten toepassen (zowel communicatief als fysiotherapeutisch) voor omgaan met hoop en wanhoop in palliatieve fase

Kosten

€ 198

Meer informatie en inschrijven

Bekijk voor meer informatie de folder of de website van Vestalia.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 21 juli 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.