E-Learning Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Opleiding

E-Learning Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten

 • Aanbieder IKNL
 • Type e-learning
 • Duur bijeenkomst tijdsduur 1 uur
 • Opleidingsniveau mbo 4, bachelor (niveau 6)
 • Zorgverlener verpleegkundigen
 • Accreditatie 1 punt bij Kwaliteitsregister V&V; 1 punt bij ADAP (w.o. diëtisten)
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, zorgverlener
Contactpersoon Sandra Beijer IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 december 2019

Veel kankerpatiënten krijgen, zeker in de palliatieve fase, te maken met problemen met eten. Niet goed kunnen eten heeft grote impact op hun leven en dat van hun naasten.

Er wordt, zo wijst onderzoek uit, nog te weinig stilgestaan bij de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker. Ook bleek dat zorgverleners het onderwerp soms uit de weg gaan omdat zij geen adequate oplossing voor de gevolgen van de soms blijvende problemen met eten hebben. Wat betekent het voor iemand met kanker om niet meer goed te kunnen eten? En hoe beïnvloedt dit zijn leven en dat van zijn naasten?

De e-learning gaat over deze psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten. Het helpt zorgverleners aan handvatten waarmee ze deze patiënten het gevoel kunnen geven gehoord en begrepen te worden.  

Inhoud

In de e-learning is aandacht voor:

 • Informeren over en bewustwording van de psychosociale problemen rondom het onvermogen tot eten.
 • Gesprekstechnieken om het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt en naaste.
 • Tijdig signaleren van de behoefte aan psychosociale ondersteuning bij problemen met eten.
 • Verwijzen naar ondersteunende zorg via onder andere de Verwijsgids Kanker.
 • Verpleegkundigen wordt vooraf aan de e-learning gevraagd op te schrijven hoe ze nu omgaan met deze problematiek, en wat eventuele verbeterpunten zijn.

Doel

Verpleegkundigen kunnen de psychosociale problemen van het niet goed kunnen eten na het volgen van de e-learning tijdig signaleren en bespreekbaar maken en kunnen adviezen geven of zo nodig doorverwijzen.

Meer informatie

De e-learning is (kosteloos) beschikbaar. Het is te vinden op de website voedingenkankerinfo.nl

Naast de e-learning voor verpleegkundigen is ook een online gesprekshulp voor patiënten en naasten ontwikkeld. Deze informatie voor patiënten en naasten is hier te vinden.

Betrokkenen project en e-learning 

Doel van het project ‘Hij moet toch eten?’ was om kennis te genereren en te implementeren over psychosociale gevolgen van het onvermogen om te eten bij kanker. Dit project is met een subsidie van Zorg Instituut Nederland op 1 december 2017 van start gegaan en is afgerond op 30 november 2019. Aan de ontwikkeling van de e-learning voor verpleegkundigen en de informatie en voorbeeldvragen voor patiënten met kanker en hun naasten hebben de volgende partners meegewerkt:

Afgevaardigden van deze groepen participeerden ook in de adviesraad van dit project.

 

Contactpersoon Sandra Beijer IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 3 december 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!