Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten (e-learning)
Opleiding

Omgaan met psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten (e-learning)

 • Aanbieder IKNL
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Duur 1 uur
 • Kosten nee
 • Functie diëtist, hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4)
 • CanMEDs rol communicatie, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd ADAP (paramedici), V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon Sandra Beijer IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Als zorgverlener wil je het beste voor iedereen aan wie je zorg verleent. Toch kan het soms zijn dat een patiënt zich niet helemaal gehoord of begrepen voelt. Dit blijkt soms het geval te zijn bij mensen met kanker die niet meer kunnen eten en drinken zoals voorheen. Mensen met kanker ervaren de hulp van zorgverleners bij problemen met eten soms als klinisch.

Er wordt nog té weinig stilgestaan bij de psychosociale gevolgen het onvermogen tot eten bij kanker. Wat betekent het voor iemand met kanker om niet meer goed te kunnen eten? En hoe beïnvloedt dit zijn of haar leven? Hoe kun jij als zorgverlener ervoor zorgen dat deze mensen zich wél begrepen en gehoord voelen? In deze e-learning krijg je handvatten aangereikt om fijner en betekenisvoller te communiceren met deze patiënten.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

 • Zorgverleners zijn zich bewust van het bestaan van psychosociale gevolgen die patiënten en hun naasten ervaren bij het moeilijker eten en weten hoe ze deze problemen kunnen signaleren en de patiënt en naasten hierbij kunnen ondersteunen.

Subleerdoelen:

 • De zorgverlener weet wat oorzaken kunnen zijn van het niet of moeilijker kunnen eten bij patiënten met kanker.
 • De zorgverlener weet welke emotionele problemen kunnen optreden bij patiënten van het niet of moeilijker kunnen eten en hun naasten en wat de achterliggende mechanismes hiervan kunnen zijn.
 • De zorgverlener is zich bewust van de emotionele gevolgen van het niet of moeilijker kunnen eten zowel bij de patiënt als bij de naasten.
 • De zorgverlener weet wat de impact van het niet of moeilijk kunnen eten is op sociale relaties en sociale activiteiten voor patiënten en naasten. 
 • De zorgverlener is zich bewust van de impact van het niet of moeilijker kunnen eten op sociale relaties en sociale activiteiten, zowel voor patiënt als naasten.
 • De zorgverlener weet tijdens een gesprek met een patiënt en de naasten hoe de ernst en de aard van de psychosociale gevolgen van het niet of moeilijk kunnen eten te signaleren.
 • De zorgverlener weet inzicht in de zorgbehoefte van de patiënt en zijn naasten kan krijgen en hoe zich hierbij aan te sluiten. 

Deze scholing is gebaseerd op

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

E-learning

Naar de e-learning

De e-learning is te vinden op de website Voeding en kanker.

Contactpersoon Sandra Beijer IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.