E-learning Interculturele palliatieve zorg voor artsen
Opleiding

E-learning Interculturele palliatieve zorg voor artsen

  • Aanbieder Pharos
  • Type e-learning
  • Opleidingsniveau master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
  • Accreditatie 3 punten voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABC 1 cluster)
  • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, zorgverlener
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, stervensfase, symptoombestrijding
Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 23 oktober 2019

De gemiddelde leeftijd van migranten in Nederland stijgt, het komt daardoor steeds vaker komt het voor dat niet-westerse migranten palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er bepaalde etnische verschillen in en cultureel bepaalde voorkeuren voor symptoombestrijding.

Goede palliatieve zorg bieden voor deze groep vraagt van de betrokken artsen, huisartsen en specialist ouderengeneeskunde, specifieke kennis en communicatie­vaardig­heden.

De e-learning is te volgen wanneer je een abonnement hebt op cme-online.nl.

Inhoud

De e-learning bestaat uit twee modulen.

Module 1 gaat in op communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie.

Module 2 bespreekt de etnische en culturele verschillen in symptoombestrijding, rituelen rond het sterven in verschillende religies en praktische aspecten rond het overlijden van migranten.

De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets.

Meer informatie

Over de e-learning is te vinden op de website van Pharos

 

Contactpersoon Pharos
Laatst geactualiseerd: 23 oktober 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!