Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundig specialisten (e-learning)
Opleiding

Palliatieve zorg voor artsen en verpleegkundig specialisten (e-learning)

  • Aanbieder MSD
Contactpersoon MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 21 juni 2021

Het e-learning programma Palliatieve zorg 'Begin Goed Zorg Goed' bestaat uit een samenhangende serie van acht e-learning modules die ieder los van elkaar gevolgd kan worden. Zij zijn ontwikkeld om het generalistische niveau bij zorgverleners met basiskennis en vaardigheden in de palliatieve zorg verder te brengen en om een positieve verandering in zorgverlening aan te brengen. 

Inhoud

De acht modules zijn:

  1. Introductie Palliatieve zorg over de grond-beginselen van palliatieve zorg gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  2. Communicatie over effectieve communicatie, een gestructureerd proces tussen de patiënt en de zorgverlener waarbij tweezijdige informatie uitwisseling en gelijkwaardigheid de basis vormt. 
  3. Besluitvorming over gezamenlijke besluitvorming tussen de zorgverlener en patiënt, het proces om gezamenlijk te bespreken welke zorg het beste bij past en waarbij alle opties open zijn.
  4. Slecht nieuws gesprek met aandacht voor rolverdeling, hanteerstijlen, het richtinggevende SPIKES acroniem en het omgaan met emoties volgens het NURSE acroniem.
  5. Complexe omstandigheden over enkele ingewikkelde situaties waaronder complexe persoonlijkheden, over- en onderbehandelling en ‘lastige vragen’ aan het einde van het leven. 
  6. Zorg rondom het levenseinde over het 'ars moriendi' model, het belang van proactieve zorgplanning in relatie tot tijdig aangaan van het intensieve gesprek over het naderende levenseinde.
  7. Verlies, verdriet en rouw over gecompliceerde rouw met aandacht voor een aantal rouwmodellen, symptomatologie en risicofactoren op de ontwikkeling van niet-normatieve rouw.
  8. Krassen op de ziel over signalen en symptomen in relatie tot de burnout cyclus, risicofactoren en stressoren, zelfzorg (selfcare wheel) en wat kunnen organisaties doen.

Iedere module bevat teksten die worden omgeven met real-life filmfragmenten, animaties, artikelen en door de deelnemers in te vullen reflectiebladen.

Een module is geaccrediteerd voor 1 punt voor zowel artsen (ABAN) als verpleegkundig specialisten (VSR).

Meer informatie

Op de site van de MSD Academy  staan de acht modules. Deelname aan een module gaat met een login. Er zijn drie login mogelijkheden: voor zorgprogfessionals via het BIG-nummer, voor studenten en voor zorgunits zie hieronder bij COVID-19.

COVID-19

Speciaal voor palliatieve COVID-19 zorgunits is een tijdelijk portaal toegevoegd aan de e-learning. Zorgverleners van een COVID-19 zorgunit kunnen hierdoor snel door de modules heen scrollen zonder het beantwoorden van toetsingsvragen. Indien een palliatieve COVID-19 zorgunit gebruik wenst te maken van dit portaal neem voor het inloggen contact op met Florentien van der Spek (MSD Academy) via florentien.spek@merck.com of 06 46 072 576. 

Contactpersoon MSD Academy
Laatst geactualiseerd: 21 juni 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.