De drie D's: Delier, Depressie en Dementie in de palliatieve fase
Opleiding

De drie D's: Delier, Depressie en Dementie in de palliatieve fase

 • Aanbieder Dandelion Training
 • Type scholing workshop
 • Datum 15 december 2021
 • Duur 1 dagdeel (9.00 - 12.15 uur)
 • Kosten ja
 • Locatie Lunteren
 • Functie hbo verpleegkundige (6), mbo verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ja, V&V (verzorgenden en verpleegkundigen)
Contactpersoon
Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2021

Het onderscheid tussen dementie, depressie en delier kan moeilijk zijn. Door de overlappende symptomen is het soms niet direct duidelijk met welk ziektebeeld je te maken hebt. Dat maakt het ingewikkeld om een verpleegkundige diagnoses te stellen en juiste interventies te nemen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid stil gestaan bij deze aandoeningen die veel gemeenschappelijke kenmerken lijken te vertonen. Er wordt gekeken naar welke cognitieve achteruitgangen en gedragskenmerken te zien zijn bij deze ziektebeelden en er worden handvatten aangereikt om de juiste interventies te nemen in de dagelijkse beroepspraktijk.

Leerdoelen

Na het bijwonen van deze nascholing zijn de cursisten in staat om:

 • De verkregen informatie aan zijn/haar collega’s in eigen woorden vertellen
 • De overeenkomsten en verschillen in het ontstaan, beloop en behandeling van delier, dementie en depressie te herkennen
 • De kenmerken van delier, dementie en depressie te benoemen
 • De gedragskenmerken delier, dementie en depressie te herkennen en benoemen
 • De patiĆ«nt en zijn naasten te adviseren, voorlichting te geven en te ondersteunen
 • De verworven kennis, ervaring en attitude toe te passen, zodat gerichte keuzes gemaakt kunnen worden in doelen van zorg en behandeling, gebruikmakend van de huidige protocollen en richtlijnen

Kosten

€ 49

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en inschrijving naar de website van Dandelion Training.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon
Debbie Nicolai DandelionTraining
Laatst geactualiseerd: 26 oktober 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.