Cursus Teamontwikkeling

 • Aanbieder Color Mix Care, coaching & training
 • Type training
 • Startdatum 14 januari 2021 en 8 april 2021
 • Duur bijeenkomst 6 bijeenkomsten van 3 uur
 • Locatie Maastricht & Eindhoven
 • Opleidingsniveau mbo 3, mbo 4, bachelor (niveau 6)
 • Zorgverlener verpleegkundigen, verzorgenden
 • Accreditatie 18 punten Kwaliteitsregister V&VN en deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg
 • CanMEDS communicator, professional en kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner

De cursus Teamontwikkeling helpt zorgverleners om zich als teamlid op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie. Deze ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van het team. 

Binnen de cursus wordt er aandacht besteed aan: bewustwording, erkenning en herkenning van eigen automatische patronen, plek en houding. Er wordt geoefend met het bespreekbaar maken van obstakels, problemen en ethische dilemma’s. Tevens wordt het belang van zelfzorg en zorg voor elkaar wordt belicht om met hart en ziel te kunnen (blijven) werken, vanuit vertrouwen, veiligheid en verbinding. Hierbij worden handvatten voor doeltreffende, respectvolle en verbindende communicatie worden aangereikt. 

Als je werkt in de zorg, spelen verlies en rouw een rol bij elk teamlid en daarmee in elk team. De cursus biedt inzicht in de manier waarop je zelf om met rouw en verlies? Hoe je je elkaar steun kan bieden? Deze cursus vraagt een bereidheid te reflecteren op eigen handelen, denken, voelen en identiteit.

Inhoud van de cursus Teamontwikkeling

De cursus bestaat uit 6 modules van ieder 3 uur. Het wordt aangeraden voorafgaand aan deze cursus en aan elke module, dat je je voorbereidt door opdrachten te maken, die je twee weken van te voren toegezonden krijgt. De modules zijn als volgt opgebouwd:

 1. Ken jezelf, ken je team: Goede zorg omvat niet alleen zorg voor onze cliënt, maar ook zelfzorg en zorg voor elkaar. Om goede zorg te kunnen blijven geven en plezier in het werk te houden, is het belangrijk jezelf te kennen om je persoonlijke balans te hanteren. Je bent immers zelf een belangrijk instrument in de (palliatieve) zorg. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf kunt observeren. Een model helpt om naar jezelf te kijken, zoals het enneagram. In de cursus ga je hiermee aan de slag en begrijp je niet alleen jezelf beter, maar ook de ander.

 2. Interactie: in de tweede module worden kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken naar hoe de wisselwerking is op elkaar. Wat de een heeft als kwaliteit, heeft de ander als uitdaging. Wat kan de geduldige collega bijvoorbeeld van de daadkrachtige collega leren en hoe kunnen zij met elkaar samenwerken? Het geeft voldoening om eensgezind en in eigenheid om je client en diens naasten heen te staan.

 3. Zorg voor jezelf en elkaar: Vanuit innerlijke ruimte en compassie voor jezelf, kun je compassie en empathie voor de ander hebben. Er zijn verschillende sleutels, die voor ons de deur kunnen openen tot het hebben van een open houding, waar vanuit je als zorgprofessional kunt dealen met wat je tegenkomt op de werkvloer. Denk daarbij aan bijvoorbeeld lichaamswerk, mindfulness, omgaan met gevoelens, hulpbronnen als de natuur en stilte, humor, spirituele tradities. In deze module wordt ook systemisch gekeken naar zorg voor elkaar, waarbij het gaat om plek innemen, de balans van geven en ontvangen en insluiten.

 4. Intervisie: Intervisie is een manier van leren van en met elkaar aan de hand van casuïstiek. Waar loop je tegen aan op de werkvloer? De werkwijze is: de inbrenger vertelt en de groep vraagt door. De facilitator begeleidt de sessie, na een introductie over hoe intervisie werkt. Als de vraag van de inbrenger verhelderd is, vindt er gezamenlijke reflectie plaats, er wordt feedback gegeven en inzichten gedeeld. Zo zal de inbrenger zelf zijn ontdekkingen doen, tot bewustwording en een actieplan komen. Tot slot wordt er geëvalueerd.

 5. Ethische dilemma’s: Soms heb je als zorgprofessional te maken met lastige situaties, zoals rond het levenseinde, waarin het lastig is om te weten wat goede zorg nu eigenlijk is, wat het juiste is om te doen. Of dat keuzes die anderen maken (de arts of de cliënt) niet tot goede zorg leiden. Zo’n ethisch dilemma kan behoorlijk aan je knagen. Bij terugblik op een keuze tussen twee kwaden kan twijfel de kop op steken. Het helpt om beter met de situatie om te gaan door het met elkaar te bespreken.

 6. Omgaan met verlies en rouw: Verlies kan spelen op verschillende terreinen: verlies van iemand aan de dood; verlies van gezondheid; verlies van veiligheid; verlies van het recht erbij te mogen horen, zoals van je geboorteland; verlies door scheiding of verlies van je baan. Om aandacht te kunnen hebben voor je cliënt met verlies en rouw, is het belangrijk te kunnen afstemmen op zijn rouwproces. Ook wordt er gekeken hoe deelnemers zelf met eigen verlies en rouw zijn omgegaan, wat rouwtaken inhouden en hoe een verliesproces verloopt. Zodat deelnemers rouw en verlies kunnen (h)erkennen.

Meer informatie en inschrijven

De kosten voor deze cursus bedragen € 450,00 per persoon (vrijgesteld van BTW).

De cursus kent twee startdata, te weten: 14 januari 2021 (Maastricht) en 8 april 2021 (Eindhoven).

Meer informatie en inschrijven kan op de website van Color Mix.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.