Cursus Teamontwikkeling
Opleiding

Cursus Teamontwikkeling

 • Aanbieder Color Mix Care, coaching & training
 • Type training
 • Startdatum 8 april 2021
 • Duur bijeenkomst 6 bijeenkomsten van 3 uur
 • Locatie Eindhoven
 • Opleidingsniveau mbo 3, mbo 4, bachelor (niveau 6)
 • Zorgverlener verpleegkundigen, verzorgenden
 • Accreditatie 18 punten Kwaliteitsregister V&VN en deskundigheidsgebied Palliatieve Zorg
 • CanMEDS communicator, kennis en wetenschap, samenwerkingspartner
Contactpersoon Ciska Roth-Baljeu Color Mix care, coaching & training
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2020

De cursus Teamontwikkeling helpt zorgverleners om zich als teamlid op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie. Deze ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van het team. 

Binnen de cursus wordt er aandacht besteed aan: bewustwording, erkenning en herkenning van eigen automatische patronen, plek en houding. Er wordt geoefend met het bespreekbaar maken van obstakels, problemen en ethische dilemma’s. Tevens wordt het belang van zelfzorg en zorg voor elkaar wordt belicht om met hart en ziel te kunnen (blijven) werken, vanuit vertrouwen, veiligheid en verbinding. Hierbij worden handvatten voor doeltreffende, respectvolle en verbindende communicatie worden aangereikt. 

De cursus bestaat uit 6 modules van ieder 3 uur. Het wordt aangeraden voorafgaand aan deze cursus en aan elke module, dat je je voorbereidt door opdrachten te maken, die je twee weken van te voren toegezonden krijgt.

Inhoud

De modules zijn als volgt opgebouwd:

 1. Ken jezelf, ken je team: Goede zorg omvat niet alleen zorg voor onze cliënt, maar ook zelfzorg en zorg voor elkaar. Om goede zorg te kunnen blijven geven en plezier in het werk te houden, is het belangrijk jezelf te kennen om je persoonlijke balans te hanteren. Daarvoor is het belangrijk dat je jezelf kunt observeren. Een model helpt om naar jezelf te kijken, zoals het enneagram. In de cursus ga je hiermee aan de slag en begrijp je jezelf en de ander beter.

 2. Interactie: De kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën worden in kaart gebracht en bekeken hoe de wisselwerking is op elkaar. Wat de een heeft als kwaliteit, heeft de ander als uitdaging. Wat kan de geduldige collega bijvoorbeeld van de daadkrachtige collega leren en hoe kunnen zij met elkaar samenwerken? 

 3. Zorg voor jezelf en elkaar: Vanuit innerlijke ruimte en compassie voor jezelf, kun je compassie en empathie voor de ander hebben. Er zijn verschillende sleutels, die voor ons de deur kunnen openen tot het hebben van een open houding, waar vanuit je als zorgprofessional kunt dealen met wat je tegenkomt op de werkvloer. In deze module wordt ook systemisch gekeken naar zorg voor elkaar, waarbij het gaat om plek innemen, de balans van geven en ontvangen en insluiten.

 4. Intervisie: Intervisie is een manier van leren van en met elkaar aan de hand van casuïstiek. Waar loop je tegen aan op de werkvloer? De werkwijze wordt geoefend. 

 5. Ethische dilemma’s: Soms heb je als zorgprofessional te maken met lastige situaties, zoals rond het levenseinde, waarin het lastig is om te weten wat goede zorg nu eigenlijk is, wat het juiste is om te doen. Zo’n ethisch dilemma kan behoorlijk aan je knagen. Bij terugblik op een keuze tussen twee kwaden kan twijfel de kop op steken. Het helpt om beter met de situatie om te gaan door het met elkaar te bespreken.

 6. Omgaan met verlies en rouw: Verlies kan spelen op verschillende terreinen: verlies van iemand aan de dood; verlies van gezondheid; verlies van veiligheid; verlies van het recht erbij te mogen horen, zoals van je geboorteland; verlies door scheiding of verlies van je baan. Om aandacht te kunnen hebben voor je cliënt met verlies en rouw, is het belangrijk te kunnen afstemmen op zijn rouwproces. Er wordt gekeken wat rouwtaken inhouden en hoe een verliesproces verloopt om rouw en verlies te kunnen (h)erkennen.

Meer informatie

Bij Agenda zijn de recente startdata en de locatie te vinden. De eerstvolgende is 8 april 2021 (Eindhoven).

Meer informatie is te vinden op de website van Color Mix.

Contactpersoon Ciska Roth-Baljeu Color Mix care, coaching & training
Laatst geactualiseerd: 8 oktober 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!